Vad vill du söka efter?

Aktuellt

Vissa kommuner har rekryterat socialarbetare inom barnskyddet till tjänsteförhållanden på viss tid med metoder som påmin...
Pressmeddelande 2022-12-08 Hela Finland Social- och hälsovård
Bland de yrkesverksamma inom byggbranschen konstateras flest yrkessjukdomar. Många av byggarnas yrkessjukdomar, såsom be...
Pressmeddelande 2022-12-08 Arbetarskydd
Brandskyddsfondens styrelse har beslutat att specialunderstöd för byggprojekt för 2023 för kommuner och avtalsbrandkårer...
Pressmeddelande 2022-12-02 Hela Finland Säkerhet och beredskap
Statsunderstöd beviljades till över 100 projekt. Projekten strävar efter att öka skolelevernas och studerandenas fysiska...
Pressmeddelande 2022-12-02 Hela Finland Undervisning och kultur