Vad vill du söka efter?

Aktuellt

Nya funktioner har tagits i bruk i e-tjänsten för ärenden som berör registrering av förmedlingsrörelse som togs i bruk i...
Pressmeddelande 2024-06-14 Hela Finland fastighet
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland genomförde styrnings- och utvärderingsbesök i alla sina fem välfärdso...
Pressmeddelande 2024-06-13 Västra och Inre Finland
En ensidig och statisk fysisk belastning är en vanlig orsak till besvär i stöd- och rörelseorganen. Den förekommer också...
Pressmeddelande 2024-06-13
En badstrand har strukits från den nya förteckningen över allmänna badstränder. Listan innehåller viktig information om ...
Pressmeddelande 2024-06-13 Södra Finland
Pressmeddelande 2024-06-13 Hela Finland undervisning och kultur
Pressmeddelande 2024-06-13 Södra Finland vatten och miljö grön omställning Sydvästra Finland
Pressmeddelande 2024-06-10 Hela Finland social- och hälsovård
Pressmeddelande 2024-06-07 Hela Finland alkohol och servering
Gå till nyhetsrummet