Tietoa Soterista yksityisille varhaiskasvatuksen palveluntuottajille

Soteri-rekisteri on Valviran ja aluehallintovirastojen yhteinen rekisteri, jonne kootaan tiedot kaikista yksityisistä varhaiskasvatuksen palveluntuottajista, joilta edellytetään lupaa. Soteri-rekisterin käyttöönotto perustuu sote-valvontalakiin sekä varhaiskasvatuslakiin. 

Yksityiselle varhaiskasvatukselle uusi valvontaviranomaisten rekisteri

Uuteen valvontaviranomaisten Soteri-rekisteriin kootaan tiedot kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajista sekä yksityisistä varhaiskasvatuksen palveluntuottajista, joilta edellytetään lupaa tai rekisteröintiä. Tiedot siirtyvät vanhasta Valveri-rekisteristä Soteriin maksutta ja sellaisena kuin ne on Valveriin rekisteröity.

Lue lisää Valviran uutisesta Palveluntuottajille uusi valvontaviranomaisten rekisteri

Muista hakea lupaa siirtymäaikana

Yksityiset varhaiskasvatuksen tuottajat tarvitsevat 1.1.2023 alkaen toiminnalleen luvan. Jokaisen jo nyt rekisterissä olevan palveluntuottajan on haettava lupaa harjoittaa yksityistä päiväkotitoimintaa siirtymäaikana ja viimeistään 31.12.2026.

Lue lisää varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta yksityisesti.

Ota yhteyttä

Tekniset kysymykset Soterista: [email protected]

Hanna-Leena Sippola, ylitarkastaja, [email protected], p. 0295 209 350