Väkivallaton lapsuus, Turvataidoilla turvaa lapsille, alakoulut

Starttid: 2021-10-26 12:30
Sluttid: 2021-10-26 15:30
Anmälningen öppnas: 2021-05-20 11:00
Anmälningen stängs: 2021-10-22 16:00
Ämne: Undervisning
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Tervetuloa webinaariin

Väkivallaton lapsuus - turvataidoille turvaa lapsille, alakoulut (Teams)

26.10.2021 klo 12.30-15.30 (sis. tauko)

Webinaari on suunnattu perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 opettajille ja erityisopettajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Tunne- ja turvataitokasvatus on lasten omien voimavarojen ja selviytymiskeinojen vahvistamista. Sen avulla edistetään lasten itsearvostusta, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyviä kaverisuhteita. Lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja kaltoinkohtelua ehkäistään vahvistamalla lasten omia taitoja puolustaa itseään ja pitää huolta rajoistaan kiusaamisen, väkivallan, houkuttelun ja ahdistelun tilanteissa yhdessä luotettavien ja turvallisten aikuisten kanssa.

Koulutuksen aiheita:

Turvataitokasvatus lapsen hyvinvointia turvaamassa

- Väkivallan muotoja, toimintaohjeita huolen tilanteisiin

- Näkökulmia oppimateriaalin hyödyntämiseen

Turvataitokasvatuksen selviytymistaitoja

- Haastavat tunteet ja niiden kesyttäminen

- Sosiaaliset taidot suojaavat lasta

- Nettiturvataidot ja some

Kouluttajina erityisluokanopettajat ja turvataitokasvatuksen kehittämisessä mukana olleet opettajat sekä Tunne- ja turvataito -oppimateriaalin toimittajat

Minna Andell ja Mirja Ylenius-Lehtonen.

Koulutus on maksuton.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 23.10.2021

Lisätietoja: Ann-Christin Mitts, [email protected]