Väkivallaton lapsuus, Turvataidoilla turvaa lapsille, alakoulut

Alkaa: 26.10.2021 12:30
Päättyy: 26.10.2021 15:30
Ilmoittautuminen alkaa: 1.7.2021 11:00
Ilmoittautuminen päättyy: 23.10.2021 16:00
Aihe: Opetus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Tervetuloa webinaariin

Väkivallaton lapsuus, Turvataidoilla turvaa lapsille, alakoulut

tiistaina 26.10.2021 klo 12.30-15.3000 (sis. tauko)

Webinaari on suunnattu perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 opettajille ja erityisopettajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Tunne- ja turvataitokasvatus on lasten omien voimavarojen ja selviytymiskeinojen vahvistamista. Sen avulla edistetään lasten itsearvostusta, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyviä kaverisuhteita. Lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja kaltoinkohtelua ehkäistään vahvistamalla lasten omia taitoja puolustaa itseään ja pitää huolta rajoistaan kiusaamisen, väkivallan, houkuttelun ja ahdistelun tilanteissa yhdessä luotettavien ja turvallisten aikuisten kanssa.Tunne- ja turvataitoja lapsille on uudistettu oppimateriaali, varhaiskasvatukses­ta alakouluun. Oppimateriaalin tavoitteet ja sisällöt tukevat uutta opetussuunni­telmaa. Tunne- ja turvataitokasvatus on THL:n julkaisu ja sen tekemisessä on ollut mukana opettajia, psykologeja ja kasvattajia. Tunne- ja turvataitoja lapsille oppimateriaali on ladattavissa ilmaiseksi www.julkari.fi tai ostettavissa www.thl.fi/kirjakauppa

Kouluttajina toimivat erityisluokanopettajat ja turvataitokasvatuksen kehittämissä mukana olleet opettajat ja oppimateriaalin toimittajat Minna Andell ja Mirja Ylenius-Lehtonen.

Koulutus on maksuton.

Lisätietoja: Ann-Christin Mitts, [email protected]