Må bra i förändring - finlandssvensk yrkesutbildning i fokus

Starttid: 2021-11-23 10:00
Sluttid: 2021-11-23 16:00
Anmälningen öppnas: 2021-10-11 06:00
Anmälningen stängs: 2021-11-09 23:59
Ämne: Undervisning
Format: Närtillfälle
Landskap: Hela Finland
Ort: Tampere
Arrangör: Svenska enheten

Yrkesutbildningen har levt i förändringens tidevarv under en lång tid, därav valet av tema för seminariet. Vi har på olika sätt tagit oss an förändringsprocesserna och samlat på oss många erfarenheter. Målsättningen är att under dagen dela dessa erfarenheter med varandra. Avsikten är också att vi ska få vägkost för hur vi kan upprätthålla arbetsglädjen och motivationen i den dagliga verksamheten.  

Seminariet är ett samarbete mellan Regionförvaltningsverket, Axxell, Folkhälsan Utbildning, Optima, Yrkesakademin i Österbotten, Yrkesinstitutet Prakticum, Ålands yrkesgymnasium och Utbildningsstyrelsen.  

Program:

8:00-10:00 Morgonkaffe
10:00-10:15 Välkomstord
10:15-11:45

Må bra i förändring - konsten att leda sig själv med arbetsglädje och gemenskap i fokus

Harriet Bodö, ledarskaps- och teamcoach, Coach Me & More

11:45-13:00 Lunch
13:00-15:00

Workshoppar, närmare information finns längre ner

15:00-15:45

Lagspel med engagerade individualister - en (o)möjlig ekvation?

Björn Vikström, professor, Åbo Akademi

15:45-16:00 Tack för idag! Trygg hemfärd!

 

Workshopparna 1, 2 och 3 ordnas två gånger. Du kan välja att delta i två av dem. Workshop 4 ordnas endast en gång, målgruppen är personer i förmansställning. Maximala antalet deltagare i varje workshop är 30 personer. Anmäl dig till workshopparna i samband med anmälan till seminariet. 

Workshop 1, kl. 13.00-13.45 och kl. 14.00-14.45 

Övergångar efter grundexamen – Vad kan man göra sedan? 

Valmöjligheterna för vidare studier efter en avlagd grundexamen är många, något som studerande, vårdnadshavare och personer i allmänhet kanske inte känner till. Under workshoppen presenterar projektet Växla upp handledningen förslag till hur vi kan öka medvetenheten om framtidsutsikterna efter en grundexamen. Exempel varvas med diskussioner. 

I projektets utvecklingsarbete deltar representanter från Axxell, Optima, Prakticum, Vamia och YA.  

Presentatörer: Harriet Bystedt m.fl. 

Workshopen är 45 min och ordnas två gånger under eftermiddagen. 

 

Workshop 2, kl. 13.00-13.45 och kl. 14.00-14.45 

Aktiv och välmående – För en bättre studie- och arbetsförmåga 

Projektet Aktiv och välmående presenterar modeller, material och redskap som kan användas för att främja de studerandes och personalens fysiska och psykiska hälsa. Ett aktivt välmående bidrar till en förbättrad verksamhetskultur och bestående effekter för välmåendet.  

Presentatörer: Karin von Smitten-Stubb, Hanna Andersson, Björn Nylund, Johannes Puranen, Sara Riska och Madelene Wingren  

Workshopen är 45 min och ordnas två gånger under eftermiddagen. 

 

Workshop 3, kl. 13.00-13.45 och kl. 14.00-14.45 

Basfärdigheter – vet vi att de kan, eller tror vi bara? 

Basfärdigheter är nyckeln till studieframgång. Kom med och diskutera kring studerandes basfärdigheter eller brist på sådana. Vilka basfärdigheter är nödvändiga för att studerande ska lyckas? Vad kan vi som pedagoger och handledare tänka på då vi handleder och stöder studeranden - en enkel grej kan vara avgörande för att studerande ska komma i gång. 

Presentatörer: Mona Eriksson och Paulina Rönnqvist 

Workshopen är 45 min och ordnas två gånger under eftermiddagen. 

 

Workshop 4, kl. 13.00-14.45 

Förändringsledarskap – hur påverkas och påverkar du som ledare  

Workshopen riktar sig till personer i förmansställning. Under workshopen diskuteras ”Förändringsledarskap – beteende, motivation och kommunikation” samt ”Ditt unika ledarskap – din styrka eller svaghet när förändringens vindar blåser?”. Teori och exempel varvas med gruppdiskussioner och övningar.  

Presentatör: Harriet Bodö, Coach Me & More 

Workshopen är 1 h 45 min och ordnas endast en gång.

Målgrupp:

Personalen inom yrkesutbildningen på andra stadiet

Stadium:

Yrkesutbildning på andra stadiet

Anmäl dig senast 9.11.2021

Plats: Puistotorni, Hämeenpuisto 28, Tammerfors

Kostnader: Fortbildningen är avgifsfri.

Om programmet:

överinspektör Carola Bryggman, [email protected], tfn 0295 018 612 

Om anmälan och annullering:  
planerare Heidi Henriksson, [email protected], tfn 0295 018 021