Må bra i förändring - finlandssvensk yrkesutbildning i fokus

Starttid: 2021-11-23 10:00
Sluttid: 2021-11-23 16:00
Anmälningen öppnas: 2021-10-01 06:00
Anmälningen stängs: 2021-11-09 23:59
Ämne: Undervisning
Format: Närtillfälle
Landskap: Hela Finland
Ort: Tampere
Arrangör: Svenska enheten

Yrkesutbildningen har levt i förändringens tidevarv under en lång tid, därav valet av tema för seminariet. Vi har på olika sätt tagit oss an förändringsprocesserna och samlat på oss många erfarenheter. Målsättningen är att under dagen dela dessa erfarenheter med varandra. Avsikten är också att vi ska få vägkost för hur vi kan upprätthålla arbetsglädjen och motivationen i den dagliga verksamheten.  

Seminariet är ett samarbete mellan Regionförvaltningsverket, Axxell, Folkhälsan Utbildning, Optima, Yrkesakademin i Österbotten, Yrkesinstitutet Prakticum, Ålands yrkesgymnasium och Utbildningsstyrelsen.  

Program:

Programmet för seminariet publiceras i september.

Målgrupp:

Personalen inom yrkesutbildningen på andra stadiet

Stadium:

Yrkesutbildning på andra stadiet

Anmäl sig senast 9.11.2021

Kostnader: Fortbildningen är avgifsfri.

Om programmet:

överinspektör Carola Bryggman, [email protected], tfn 0295 018 612 

Om anmälan och annullering:  
planerare Heidi Henriksson, [email protected], tfn 0295 018 021