Ruokailoa perhepäivähoidossa!

Starttid: 2021-06-08 17:30
Sluttid: 2021-06-08 19:30
Anmälningen öppnas: 2021-04-13 10:00
Anmälningen stängs: 2021-06-08 17:29
Ämne: Småbarnspedagogik
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Tapahtuman kuvaus: 

Perhepäivähoidossa tarjottava ruoka muodostaa lapsen ruokavaliosta suuren osan ja sillä on suuri merkitys lasten ravitsemukselle ja ruokatottumusten muodostumiselle.

Ruokakasvatuksella onkin tästä johtuen tärkeä rooli perhepäivähoidon pedagogisessa toiminnassa. Ruokakasvatuksen avulla voidaan merkittävällä tavalla vaikuttaa lasten syömiseen ja ravinnon saantiin ja siten edistää lasten terveyttä ja hyvinvointia. Tiedämme, että lapsuudessa opitut ruokatottumukset vaikuttavat pitkälle aikuisuuteen.

Perhepäivähoitaja valmistaa itse lapsille ravitsemussuositusten mukaista ja terveellistä ruokaa. Lasten mahdollisuudet osallistua ruoanvalmistamiseen ja ruokakasvatukseen ovatkin perhepäivähoidossa erinomaiset. Perhepäivähoidossa ruokailutilanteiden käytännöt ja toimintatavat edistävät lasten syömistä ja hyvinvointia. 

Sisältö: 

  • lasten ravitsemussuositukset
  • millaiset ruokailukäytännöt ja -tilanteet edistävät lasten myönteistä suhtautumista ruokaan ja ruokailuun?
  • käytännön neuvoja myönteiseen ruokakasvatukseen aterioilla ja varhaiskasvatuksen muussa toiminnassa

Kohderyhmä: 

Perhepäivähoitajat ja muut pienten lasten ruokakasvatuksen parissa työskentelevät ammattilaiset

Kouluttaja:

Kouluttajana toimii ravitsemustieteilijä Reetta Lehto. Reetta Lehto työskentelee Folkhälsanin ja Helsingin yliopiston DAGIS-hankkeessa, jossa tutkitaan päiväkotilasten elintapoja ja stressiä ja sitä, miten koti- ja päiväkotiympäristö ovat yhteydessä niihin.

Muut tiedot: 

Koulutustilaisuutta ei tallenneta. Linkki koulutukseen lähetetään ilmioittamaasi sähköpostisoitteeseen paria päivää ennen tilaisuutta. Koulutus on maksuton.

Järjestämme toisen samansisältöisen koulutuksen 15.6., voit ilmoittautua tästä!

Vastuuhenkilöt: 

Ilmoittautumisen yhteyshenkilö: koulutussihteeri Sari Karonen, 0295 018 058, [email protected]

Tapahtuman yhteyshenkilö: opetustoimen ylitarkastaja Mirja Kivikangas, 0295 018 669, [email protected]