Tunne- ja turvataidoilla turvaa digitaalisessa mediassa

Starttid: 2021-02-09 09:00
Sluttid: 2021-02-09 15:00
Anmälningen öppnas: 2020-12-15 10:00
Anmälningen stängs: 2021-02-09 09:00
Ämne: Undervisning
Format: Webinaari
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 

Tapahtuman kuvaus: 

Tunne-ja turvataitokasvatuksen avulla ehkäistään lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja kaltoinkohtelua vahvistamalla lapsen omia taitoja puolustaa itseään ja pitää huolta rajoistaan kiusaamisen, väkivallan, houkuttelun, groomingin, kuvilla kiristämisen, ahdistelun ja seksuaalisen hyväksikäytön tilanteissa myös digitaalisessa mediassa, yhdessä luotettavien ja turvallisten aikuisten kanssa. Turvataitokasvatuksella edistetään lasten itsearvostusta, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyviä kaverisuhteita.

Tunne- ja turvataitoja lapsille on oppimateriaali, jonka tavoitteet ja sisällöt tukevat opetussuunnitelmaa ja se on opetushallituksen terveystiedon materiaaleissa.

 

Kouluttaja:

Kouluttajina toimivat lähes 20 vuotta turvataitokasvatuksen kehittämis- ja koulutustyössä mukana olleet erityisluokanopettajat ja oppimateriaalin kirjoittajat ja toimittajat Minna Andell ja Mirja Ylenius-Lehtonen.

 

Tapahtuman tavoite ja kohderyhmä: 

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää koulutettavat turvataitokasvatuksen keskeisiin selviytymistaitoihin, Tunne-ja turvataitoja lapsille –oppimateriaalin käyttämiseen , nettimaailman ilmiöihin ja turvallisuutta uhkaaviin tilanteisiin ja niistä selviytymiseen turvataitokasvatuksen avulla.

Koulutus on suunnattu alakoulujen henkilöstölle.

 

Ohjelma: 

9.00 TUNNE- JA TURVATAITOJA LAPSILLE

Mitä turvataitokasvatus on ?
Turvataitokasvatuksen keskeiset selviytymistaidot
Tunne- ja turvataitoja lapsille –oppimateriaalin hyödyntäminen opetuksessa

Tauko sopivassa kohdassa

12-13 LOUNAS

13-15 OIKEUS TURVALLISEEN OLOON MYÖS NETISSÄ

Nettimaailman ilmiöitä ja turvallisuutta uhkaavia tilanteita
Nettiturvataidot lasta suojaamassa

Tauko sopivassa kohdassa

15.00 KOULUTUS PÄÄTTYY

 

Vastuuhenkilö(t) ja järjestäjä(t):

Tarkemmat tiedot tilaisuudesta:
opetustoimen ylitarkastaja Lea Karjomaa, p. 0295 018 077, lea.karjomaa(at)avi.fi

Ilmoittautumisten yhteyshenkilö:
koulutussuunnittelija Riku Santala, p. 0295 018 107, riku.santala(at)avi.fi