koulunuorisotyö

Starttid: 2024-03-31 14:00
Sluttid: 2024-03-31 14:00
Anmälningen öppnas: 2024-03-31 00:00
Anmälningen stängs: 2024-03-28 12:00
Ämne: Ungdom
Format: Webbinarium
Landskap: Satakunta, Egentliga Finland
Arrangör: Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 

Työkaluja koulunuorisotyöhön -tilaisuudessa 20.3.2023 etsimme yhdessä vastauksia mm. kysymyksiin millainen on koulunuorisotyöntekijän rooli monialaisessa kasvattajayhteisössä, mitä reunaehtoja hankerahoitus asettaa koulunuorisotyöntekijän työnkuvalle ja minkälaisia hyviä käytänteitä koulunuorisotyölle on aiemmin muodostunut, entä millaista on vaikuttava koulunuorisotyö?

Tilaisuus pidetään teamsissa ja se on tarkoitettu kaikille koulunuorisotyöntekijöille, koulujen rehtoreille ja nuorisotyön lähiesihenkilöille sekä muille asiasta kiinnostuneille.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Lounais-Suomen aluehallintovirasto sekä koulu- ja oppilaitosnuorisotyön osaamiskeskus Nuoska. Tilaisuus on kaksikielinen. Sitä ei tallenneta. 

Vid utbildningstillfället Verktyg för ungdomsarbete i skolan 20.3.2023 söker vi tillsammans svar på bla. frågor vilken roll skolungdomsarbetaren har bland skolans mångprofessionella fostrare samt vilka ramar statsunderstödet sätter på skolungdomsarbetarens arbetsbild. Vidare diskuterar vi god praxis och verksamhetsmodeller som uppstått under tidigare verksamhet, hur ser ett verkningsfullt ungdomsarbete i skolmiljö ut?

Tillfället ordnas i Teams och riktat till alla ungdomsarbetare som är verksamma i skolmiljö, skolornas rektorer, förmän och övriga som är intresserade av temat.      

Tillfället är tvåspråkigt. Talturerna är i huvudsak finskspråkiga, men det går bra att kommentera eller ställa frågor även på svenska. 
 

OHJELMA / PROGRAM

14.00  Tervetuloa / Välkommen

Koulunuorisotyön hankkeesta rahoittajan näkökulmasta / 
Skolungdomsarbete ur finansiärens synvinkel
Lounais-Suomen aluehallintovirasto

14.15  Koulunuorisotyöntekijän rooli /
           Skolungdomsarbetarens roll
           Korkeakouluharjoittelija Sylvia Mukheef, LSAVI

14.30  Menetelmiä ja tukea koulunuorisotyöhön /
           Metoder och stöd till ungdomsarbete i skolmiljön
           TKI-asiantuntija Ville Eerikäinen, Osaamiskeskus Nuoska, Juvenia

14.45  Paneelikeskustelu / Paneldiskussion

           Miten hankkeen kaari tulee huomioida? Minkälaista on vaikuttava koulunuorisotyö?
           Mitä erityistä koulunuorisotyöntekijä tuo koulumaailmaan?

Muun muassa näistä asioista on keskustelemassa koulunuorisotyöntekijät Lauri Kuiko Turusta ja Maija Saarela Maskusta sekä rehtori Sari Valtonen Liedosta ja TKI-asiantuntija Heikki Kantonen Nuoskasta.

15.30  Jälkilöylyt
           Mahdollisuus keskustelulle ja kysymyksille.

16.00  Tilaisuus päättyy / Tillfället avslutas

 

Lisätietoja: [email protected] tai 0295 018 183
Tillägsinfo: [email protected] eller 0295 018 051

Ilmoittautumisiin liittyen: [email protected]