Sammankomstbegränsningar enligt ort

I tabellen nedan finns regionförvaltningsverkens beslut om sammankomstbegränsningar. Kommuner kan införa striktare restriktioner i sitt område. Du hittar dem på kommunens egen webbplats.

Statsrådet bestämmer om begränsningar som gäller restauranger. Du hittar dem på Statsrådets webbplats: Begränsningar av restaurangernas verksamhet enligt landskap.

I tabellen hänvisas till de allmänna hygienkraven enligt paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar. Du hittar mer information på sidan Vanliga frågor om coronaviruset: Vilka hygienkrav föreskrivs enligt lagen om smittsamma sjukdomar?

I tabellen hänvisas också till Institutet för hälsa och välfärds och Undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkerhet och hygien. Du hittar anvisningen nedan:

Mer information om sammankomstbegränsningarna finns på sidan Vanliga frågor om coronaviruset.