Vad vill du söka efter?

Aktuellt

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utredde i sitt tillsynsprojekt indrivningsbyråernas förfaringssätt i sådana fal...
Pressmeddelande 2022-06-29 Hela Finland Pengar och egendom
Skattenumret tas utöver byggbranschen också i bruk inom skeppsbyggnadsbranschen. Den som arbetar på skeppsvarv ska ha et...
Pressmeddelande 2022-06-28 Arbetarskydd
I tillsynen över snabblånebolagen lade vi fokus på att uppgifterna i registret är uppdaterade, vi utfärdade tillsynsbesl...
Pressmeddelande 2022-06-27 Hela Finland Pengar och egendom
Enligt arbetarskyddslagen ska arbetsgivaren begränsa arbetstagarens exponering för temperaturförhållanden som stör eller...
Pressmeddelande 2022-06-23 Arbetarskydd