Internationellt samarbete inom biblioteksväsendet

Vi främjar de allmänna bibliotekens internationella samarbete, kännedomen om dem och deras dialog på internationell nivå. Vi samarbetar särskilt med biblioteken i Norden.

Internationella nätverk och att biblioteken drar nytta av dem är viktigt. Genom internationellt samarbete kan biblioteken utveckla sina tjänster och sin kompetens. Vi stödjer bildandet av internationella nätverk på följande sätt:

  •     Vi ordnar årligen studieresor som behandlar aktuella teman.
  •     Vi ordnar nordiska och internationella seminarier.
  •     Vi informerar om internationella understöd, utbildningar och möten.
  •     Vi följer med hur biblioteksverksamheten utvecklas på andra håll i världen.