Kirjastojen kansainvälinen yhteistyö

Edistämme yleisten kirjastojen kansainvälistä yhteistyötä, tunnettavuutta ja vuorovaikutusta. Teemme yhteistyötä erityisesti pohjoismaisten kirjastojen kanssa.

Kansainvälinen verkostoituminen ja sen hyödyntäminen on tärkeää. Se tarjoaa mahdollisuuden kehittää kirjastopalveluja sekä osaamista. Tuemme kirjastojen kansainvälistä verkostoitumista seuraavin keinoin:

  • Järjestämme vuosittain opintomatkoja ajankohtaisista teemoista.
  • Järjestämme pohjoismaisia ja kansainvälisiä seminaareja.
  • Tiedotamme kansainvälisistä avustuksista, koulutuksista ja kokouksista.
  • Seuraamme kirjastotoiminnan kehitystä muualla maailmassa.