Tallenne: Koulun ja lastensuojelun rajapinnassa

Starttid: 2022-02-01 09:00
Sluttid: 2022-05-31 15:45
Anmälningen öppnas: 2021-10-01 09:00
Anmälningen stängs: 2022-05-31 10:00
Ämne: Undervisning, Social, Småbarnspedagogik
Format: Webbinarium
Landskap: Kajanaland, Norra Österbotten, Hela Finland
Ort: Oulu
Arrangör: Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Tapahtuma on ollut 1.2.2022. Voit tilata tilaisuuden tallenteen sivun lopusta löytyvällä ilmoittautumislomakkeella.

Tapahtuman kuvaus:

Kun lapsella ja nuorella esiintyy haasteita koulupolulla, on tärkeää, että eri ammattikunnat tekevät jouhevaa yhteistyötä. Kun kurkistetaan lainsäädännön ja käytännön toiminnan puolelle, ei kokonaisuutta kuitenkaan ole helppo hallita. Milloin lapsen ja nuoren tietoja saa luovuttaa eteenpäin? Milloin oppilaitoksen tulisi olla yhteydessä kunnan sosiaalitoimeen, ja mitkä ovat kenenkin vastuut? Miten voimme yhdessä rakentaa eheän opinpolun lapselle ja nuorelle?
 
Koulun ja lastensuojelun rajapinnalla -tilaisuuden tavoitteena on parantaa oppilaitosten ja koulujen sekä lastensuojelun henkilöstön välistä yhteistyötä, selventää teemaan liittyvää lainsäädäntöä sekä esitellä hyviä käytännön esimerkkejä. Tilaisuudessa annetaan käytännön esimerkkejä yhteistyön rakenteista, pureudutaan lainsäädännön kiemuroihin ja päästään kuulemaan mielenkiintoista keskustelua käytöksellä oireilevien lasten kohtaamisesta.  
 
Tilaisuus on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen ja opetustoimen yhteistilaisuus. Tilaisuus järjestetään alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen vain etäyhteyksien välityksellä. Tapahtuma on maksuton.

Tapahtuman kohderyhmä: 

Opetustoimi (esiopetuksesta toiselle asteelle), lastensuojeluyksiköt sekä sosiaalitoimi. Tilaisuus on valtakunnallinen.

Ohjelma: 

9:00
Tervetuloa tilaisuuteen!
 
9:05
Yhteistyön solmukohtia
Veijo Kosola, johtaja, opetus- ja kulttuuritoimi, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
 
Tilaisuuden avauspuheenvuorossa käydään läpi vuosien varrella vastaan tulleita haasteellisia tilanteita. Puheenvuoro johdatteleekin päivän teemoihin elävän elämän esimerkkien kautta.
 
9:30
 
Lastensuojelu 101
Mirka Mäkipää, sosiaalihuollon ylitarkastaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
 
Lastensuojelusta vastaavat lastensuojelun sosiaalihuollon ammattilaiset. Lapsen suojelusta sen sijaan vastaavat kaikki, mutta erityisesti viranomaiset ja muut toimijat, jotka kohtaavat lapsia tai heidän perheitään arjen työtehtävissään. Puheenvuorossa käydään läpi lapsen suojeluun liittyvän koulun ja lastensuojeluviranomaisten välisen yhteistyön perusteita.
 
10:45−11:00
Tauko
 
11:00
Esimerkkitapaukset koulun ja lastensuojelun rajapinnassa lainsäädännön näkökulmasta

Lakimies Pirjo Mäkeläinen ja ylitarkastaja Ennamaria Härkönen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Ensimmäisessä esimerkkitapauksessa pohditaan lastensuojeluasiakkuuden alkamista opetustoimen ilmoitusvelvollisuuden näkökulmasta. Mitkä ovat menettelylliset huomiot, jotka lastensuojeluilmoituksen tekemisessä tulee ottaa huomioon opetustoimessa? Mitä lastensuojeluilmoituksen jälkeen tapahtuu? Lastensuojelutarpeen arviointi, lastensuojelun järjestäminen ja lastensuojeluasiakkuuden alkaminen. Miten oppilaiden ja opetushenkilökunnan turvallisuus voidaan taata, kun oppilas käyttäytyy haastavasti? Mitä oppilashuollon keinoja haastavasti käyttäytyvälle oppilaalle voidaan tarjota? Mitä kurinpidollisia keinoja opetustoimella on käytössä, missä tilanteissa ja millä menettelyllisillä edellytyksillä? Missä menee opetushenkilöstön hätävarjelun raja? Millä perusteella ja miten erityisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä?

Toisessa esimerkkitapauksessa pohditaan mitä huostaanotto ja sijaishuolto oikeudellisesti tarkoittaa. Mitä sijoituksen valmisteluvaiheen tiedonsiirron ja tietojen luovuttamisen osalta opetustoimen ja sosiaalitoimen välillä on otettava huomioon. Miten oppilaan koulupaikka määräytyy. Mitkä ovat lapsen ja nuoren sivistykselliset oikeudet sijaishuollon aikana. Voidaanko tulevaa yhteistyötä sijaishuollon aikana edistää jo ennakolta.

12:00−13:00
Lounas (omakustanteinen)
 
13:00
Lastensuojelun avohuollon ja koulun välinen yhteistyö
Katri Turunen, kehittämiskoordinaattori, Oulunkaaren kuntayhtymä / Ii, Pohjoinen lastensuojelu 20–22 -hanke
 
Koulun ja lastensuojelun välinen saumaton yhteistyö edistää lasten oikea-aikaista ja tarkoituksenmukaista tukea, mutta tarjoaa myös työntekijöille mahdollisuuden tukeutua monialaista ammatillisuutta tarjoavaan verkostoon. Vaikka monialainen yhteistyö palvelee parhaimmillaan kaikkia osapuolia, miksi se koetaan paikoin haastavana? Mitä voimme tehdä koulun ja lastensuojelun välisen yhteistyön vahvistamiseksi?
 
Pohjoinen lastensuojelu -hankkeen kehittämiskoordinaattori, sosiaalityöntekijä Katri Turunen kertoo havaintoja koulun ja lastensuojelun välisestä yhteistyöstä sekä hankkeen kehittämistoimista monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi.
 
13:30
Lastensuojelun sijaishuollon ja koulun välinen yhteistyö
Kimmo Laine, rehtori, Koulukoti Pohjolakoti
 
Sijoitettujen lasten ja nuorten koulupolulla on useita erilasia katkoskohtia: lapsen sijoituspaikka tai koulupaikka saattaa vaihtua, ja erilaiset hoitojaksot voivat myös aiheuttaa katkoksia. Koulukoti Pohjolakodin rehtori Kimmo Laine käy läpi sijoitetun lapsen tai nuoren koulunkäyntiin liittyviä asioita sellaisesta näkökulmasta, joka hyödyttää kaikkia koulutus- ja sijaishuollon toimijoita. Millaiset asiat sujuvoittavat ja jouduttavat koulunkäynnin aloittamista ja opinnoissa etenemistä? Jos koulunkäynnissä kohdataan haasteita, kuinka tilanteessa toimitaan? Miten opintoja tulisi seurata ja kirjata? Millaisia päätöksiä asian yhteydessä tehdään? Entä miten tieto siirtyy tulo- ja lähtövaiheessa?
 
14:00−14:30
Tauko
 
14:30
Kuinka kohdata käytöksellään reagoiva lapsi tai nuori -keskustelu

Osallistujat:

  • Riina Niskala, lastensuojelulaitoksen johtaja, Ojantakasen sijaishuoltoyksikkö
  • Katriina Kontiokari, apulaisrehtori, Kempeleen kirkonkylän koulu
  • Laura Rahko, sosiaalityöntekijä, Kuh­mon per­he­kes­kus, Kainuun sote
  • Saku Vaskivuo, sosiaalihuollon ylitarkastaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
  • Merja Peteri, koulutusjohtaja, Ammattiopisto Luovi
 
15:30−15:45
Tilaisuuden päätös
Maria Siurua, vastuualueen johtaja, peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Muut tiedot: 

Tilaisuus tallennetaan. Tallenne on katsottavissa 31.5.2022 saakka. Tilaisuus on päätetty siirtää kokonaan etäyhteydelle.

#AVIkouluttaa

Lisätietoa:

Linda Mård, suunnittelija, puh. 050 396 1992, [email protected]