Inspelning: Personalens anmälningsskyldighet inom småbarnspedagogiken

Starttid: 2021-09-14 15:00
Sluttid: 2023-12-31 23:59
Anmälningen öppnas: 2021-09-14 15:00
Anmälningen stängs: 2023-12-31 23:59
Ämne: Småbarnspedagogik
Format: Nätkurs
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Aluehallintovirastojen yhteinen tapahtuma

Tapahtuman kuvaus: 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön ilmoitusvelvollisuutta koskeva laki tuli voimaan 1.8.2021. Tallenteessa käsitellään varhaiskasvatuksen henkilöstön ilmoitusvelvollisuutta koskevaa lakimuutosta ja sen toimeenpanoa. Lisäksi tallenteessa käsitellään henkilöstön ilmoitusvelvollisuuteen liittyviä salassapito- ja tietosuoja-asioita.

Koulutustallenteessa kouluttajina toimivat erityisasiantuntija Mervi Eskelinen, hallitussihteeri Laura Niemi ja tietosuojavastaava Anna Tuominen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Tapahtuman kohderyhmä: 

Kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen henkilöstö

Kuntien ja yksityisten varhaiskasvatuksen palveluntuottajien tietosuojavastaavat

Muut tiedot: 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön ilmoitusvelvollisuus tallenne on katsottavissa 31.12.2023 saakka. Tallenne on tekstitetty suomen ja ruotsin kielellä. Tekstitys avautuu asetuksista (rataskuvio oikeassa alalaidassa).

Järjestäjä:

Ilmoittautumisen yhteydenotot: suunnittelija Sari Karonen [email protected]


Tillställningens innehåll:

Lagförändringen om personalens anmälningsskyldighet inom småbarnspedagogiken har trätt i kraft 1.8.2021. I inspelningen behandlas lagförändringen och verkställandet av den. Även sekretess- och dataskyddsaspekter kopplade till anmälningsskyldigheten behandlas.

Fortbildarna är specialsakkunnig Mervi Eskelinen, regeringssekreterare Laura Niemi och dataskyddsansvarig Anna Tuominen från undervisnings- och kulturministeriet.

Tillställningens målgrupp:

Personal inom kommunal och privat småbarnspedagogik

Dataskyddsansvariga inom kommunal och privat småbarnspedagogik

Andra uppgifter:

Inspelningen Personalens anmälningsskyldighet inom småbarnspedagogiken är tillgänglig fram till 31.12.2023. Inspelningen är textad på svenska och finska. Undertexterna öppnas från inställningarna (kugghjulet i nedre kanten).

Kontaktperson för anmälningar:

Planerare Sari Karonen, fö[email protected]