Aktiiviset ja turvalliset koulumatkat, osa 2

Starttid: 2021-10-26 08:30
Sluttid: 2021-10-26 12:00
Anmälningen öppnas: 2021-06-11 08:00
Anmälningen stängs: 2021-10-24 23:59
Ämne: Idrott, Undervisning
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 

Lapsia ja nuoria kannattaa kannustaa koulumatkoihin aktiivisesti omin lihasvoimin. Koulumatkaliikunta tuottaa myönteisiä terveysvaikutuksia, mutta kevyen liikenteen suosimisella on myös myönteisiä vaikutuksia koulumatkojen liikenneturvallisuuteen. Pidemmällä tähtäimellä lapsia ja nuoria kasvatetaan kestävää kehitystä ja fyysistä aktiivisuutta edistävään elämäntapaan.

Osa 2, Koulun liikenneympäristön turvallisuus

Tapahtuman tavoite ja kohderyhmä

Tavoitteena on:  

 • Esitellä keinoja, joilla lapsia, nuoria ja heidän huoltajiaan voidaan kannustaa fyysiseen aktiivisuuteen koulumatkoilla  
 • Esitellä keinoja, jolla voi parantaa koulun lähiympäristön liikenneturvallisuutta  
 • Esitellä keinoja, joilla voi parantaa koulujen tavoitettavuutta kevyellä liikenteellä 

Kohderyhmä: 

 • Perusopetuksen koulujen johto ja turvallisuusvastaavat 
 • Kunnista liikunnasta vastaavat viranhaltijat ja toimihenkilöt 
 • Kuntien tilapalvelut, ympäristö- ja tekninen toimi 
 • Kuntien liikenneturvallisuusvastaavat 
 • Liikennesuunnittelijat 

Ohjelma (alustava)

 • Kevyesti kouluun - Millainen liikenneympäristö tukee turvallista koulumatkaa?
 • Turvallisen koulupihan järjestelyt rakennushankkeessa
 • Voiko kouluympäristön liikenneturvallisuutta parantaa?
 • Työkaluna koulujen liikennejärjestelyjen tarkistuslista
 • Turvallinen koulukuljetus

Tilaisuuden järjestäjät ja vastuuhenkilöt

Tilaisuudet järjestää Lounais-Suomen aluehallintoviraston Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue yhteistyössä Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen kanssa.