Tre dimensioner av demokrati och bibliotek - Bildning

Starttid: 2021-09-14 09:00
Sluttid: 2021-09-14 12:00
Anmälningen öppnas: 2021-08-02 06:00
Anmälningen stängs: 2021-09-10 23:59
Ämne: Bibliotek
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Svenska enheten

Webbinarieserien Tre dimensioner av demokrati och bibliotek: 1. Bildning 

 

Innehåll

I webbinarieserien tar vi fasta på de tre dimensionerna bildning, yttrandefrihet och aktivt medborgarskap som nära anknyter till de allmänna bibliotekens demokratiuppdrag. Målsättningen är att erbjuda en bred personalgrupp inspiration och kunskap för uppdraget.
  
Serien består av tre fristående webbinarier: 
14.9.2021 kl. 9-12: Tre dimensioner av demokrati och bibliotek: Bildning
 
28.9.2021 kl. 9-12: Tre dimensioner av demokrati och bibliotek: Yttrandefrihet (Program och anmälan)
 
12.10.2021 kl. 9-12: Tre dimensioner av demokrati och bibliotek: Aktivt medborgarskap (Program och anmälan)
 
I det första webbinariet frågar vi: Vad är bildning idag och vilken är dess betydelse och roll för det demokratiska omdömet? Inledande föreläsare är Sverker Sörlin, svensk idéhistoriker, författare och professor i miljöhistoria vid KTH. För två av sina böcker har han mottagit Augustpriset. Föreläsningen anknyter till boken Till bildningens försvar: den svåra konsten att veta tillsammans (2019).
  
Webbinarierna är en del av regionförvaltningsverkets projekt för att utveckla allmänna bibliotek som forum för dialog mellan medborgare och beslutsfattare.
 
 

Biblioteken har ett samhällsansvar. Uppgiften är att trygga jämlikheten mellan medborgarna när det gäller tillgången till kunskap, bildning och kultur samt nya medborgarfärdigheter. Verksamheten ska stöda delaktighet, gemenskap och möjligheter till påverkan för att stärka den sociala samhörigheten och invånarnas beredskap att bära ett samhällsansvar. 

Målet med Lag om allmänna bibliotek (1492/2016) är att främja ett aktivt medborgarskap, demokrati, yttrandefrihet och livslångt lärande. Syftet är att det allmänna biblioteket ska vara ett rum som är öppet för alla och både erbjuder tillgång till mångsidig information och kulturinnehåll och stöder individers och gemenskapers verksamhet i det civila samhället. 

 

Målgrupp 
Bibliotekspersonal, ledande tjänstemän och övriga intresserade 

Verksamhetsform 
Bibliotek, universitet, högskolor och yrkeshögskolor, fria bildningen, förvaltning 

 

Anmäl dig senast 10.9.2021. 
 
Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri.  

 

 

Kontakt

Om programmet:  
överinspektör Susanne Ahlroth, [email protected], tfn 0295 018 762
 
Tekniskt stöd:
kommunikatör Oskar Karlsson, [email protected], tfn 0295 018 071 
 
Om anmälan och annullering:  
planerare Jirka Sabel, [email protected], tfn 0295 018 764