Tre dimensioner av demokrati och bibliotek - Aktivt medborgarskap

Starttid: 2021-10-12 09:00
Sluttid: 2021-10-12 12:00
Anmälningen öppnas: 2021-08-02 06:00
Anmälningen stängs: 2021-10-08 23:59
Ämne: Bibliotek
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Svenska enheten

Webbinarieserien Tre dimensioner av demokrati och bibliotek: 3. Aktivt medborgarskap

I webbinarieserien tar vi fasta på de tre dimensionerna bildning, yttrandefrihet och aktivt medborgarskap som nära anknyter sig till de allmänna bibliotekens demokratiuppdrag. Målsättningen är att erbjuda en bred personalgrupp inspiration och kunskap för uppdraget.  

Serien består av tre fristående webbinarier: 

14.9.2021 kl. 9-12: Tre dimensioner av demokrati och bibliotek: Bildning (Program och anmälan) 

28.9.2021 kl. 9-12: Tre dimensioner av demokrati och bibliotek: Yttrandefrihet (Program och anmälan)

12.10.2021 kl. 9-12: Tre dimensioner av demokrati och bibliotek: Aktivt medborgarskap 

Det tredje och sista webbinariet fokuserar på hur bibliotek kan stöda utvecklingen av ett demokratiskt samhälle genom att främja förutsättningarna för ett aktivt medborgarskap och en samhällelig och kulturell dialog. Vilka är förutsättningarna och möjligheterna i vår tid för en kontinuerlig medborgardialog och en mer direkt delaktighet? 

Inledande föreläsare är Thomas Wallgren, fil.dr., professor och medborgaraktivist.  

Webbinarierna är en del av regionförvaltningsverkets projekt för att utveckla allmänna bibliotek som forum för dialog mellan medborgare och beslutsfattare. 

Biblioteken har ett samhällsansvar. Uppgiften är att trygga jämlikheten mellan medborgarnas tillgång till kunskap, bildning och kultur samt nya medborgarfärdigheter. Verksamheten ska stöda delaktighet, gemenskap och möjligheter till påverkan för att stärka den sociala samhörigheten och invånarnas beredskap att bära ett samhällsansvar. 

Målet med Lag om allmänna bibliotek (1492/2016) är att främja ett aktivt medborgarskap, demokrati, yttrandefrihet och livslångt lärande. Syftet är att det allmänna biblioteket ska vara ett rum som är öppet för alla och både erbjuder tillgång till mångsidig information och kulturinnehåll och stöder individers och gemenskapers verksamhet i det civila samhället. 

Målgrupp 
Bibliotekspersonal, ledande tjänstemän och övriga intresserade

Verksamhetsform 
Bibliotek, universitet, högskolor och yrkeshögskolor, fria bildningen 

Anmäl dig senast 8.10.2021.  
 
Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri.  

 

Kontakt


Om programmet:  
överinspektör Susanne Ahlroth, [email protected], tfn 0295 018 762

Tekniskt stöd:

kommunikatör Oskar Karlsson, [email protected],fi, tfn 0295 018 071

Om anmälan och annullering:  
planerare Heidi Henriksson, [email protected], tfn 0295 018 021