Minä kielenoppijana

Starttid: 2021-05-10 12:30
Sluttid: 2021-05-10 16:00
Anmälningen öppnas: 2021-03-16 09:30
Anmälningen stängs: 2021-05-09 15:00
Ämne: Undervisning
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään tilaisuuteen

Minä kielenoppijana 10.5.2021 klo 12.30-16.00

Koulutuksessa keskitytään oppijan omaan kieli-identiteettiin ja kielellisiin resursseihin. Tavoitteena on tukea positiivista kieli-identiteettiä, joka vaikuttaa kielitaidon kehittymiseen. pohditaan myös yksilöllisten kieliresurssien hyödyntämistä kielen oppimisessa ja opettamisessa sekä sitä, kuinka kehittää kielitietoisuutta olemassa olevien kieliresurssien pohjalta ja tukea jatkuvaa kielenoppimista.

Koulutus on suunnattu esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opettajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Kouluttajina toimivat Maarit Mutta, yliopistonlehtori, dosentti, Turun yliopisto, Päivi Laine, yliopistonlehtori, FT, Turun yliopisto ja Leena Maria Heikkola, tutkijatohtori, yliopisto-opettaja, dosentti Åbo Akademi.

Kielellisen ja kulttuurisen osaamisen vahvistaminen teemaan on tulossa lisää koulutuksia; syyskuussa Kielen oppimisen tulevaisuus, lokakuussa Erilaiset kielenoppimisympäristöt ja marraskuussa Digipedagogiikka.

Koulutus on osallistujille maksuton! Koulutuksesta ei tehdä tallennetta!