Kielenoppiminen ja ikä

Starttid: 2021-04-29 12:30
Sluttid: 2021-04-29 16:00
Anmälningen öppnas: 2021-03-05 10:00
Anmälningen stängs: 2021-04-28 15:00
Ämne: Undervisning
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään tilaisuuteen

KIELENOPPIMINEN JA IKÄ

torstaina 29.4.2021 klo 12.30-16.00 (sis.tauon ja loppukeskustelun)

Koulutuksen aiheena on iän vaikutus kielenoppimiseen. Käsiteltävänä ovat kielenoppijan vahvuudet ja heikkoudet eri ikävaiheissa ja niiden huomioiminen kieltenopettamisessa. Koulutuksessa tarkastellaan myös vanhempien kielenoppijoiden oppimistottumuksia ja –strategioita ja pohditaan, kuinka näitä tuetaan vastaamaan nykypäivän käsityksiä kielenoppimisesta ja kielitaidosta. Lisäksi etsitään keinoja, miten rohkaista kaikenikäisiä kielenoppijoita käyttämään vähäistäkin kielitaitoa.

Koulutus on suunnattu esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opettajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Kouluttajina toimivat professori Katja Mäntylä, Turun yliopisto ja apulaisprofessori Minna Maijala, Turun yliopisto.

Ilmoittautumissivulla tarkempi kutsu ja ohjelma liitteenä!

Koulutus on osallistujille maksuton!

Toukokuussa tulossa webinaari MINÄ KIELENOPPIJANA, tarkentuu myöhemmin näille sivuille!