Ajankohtaista tietoa alkoholista, käyttö nuorten keskuudessa ja ilmiö käytön takana

Starttid: 2021-09-09 14:00
Sluttid: 2021-09-09 16:00
Anmälningen öppnas: 2021-03-05 10:00
Anmälningen stängs: 2021-09-09 15:00
Ämne: Undervisning
Format: Webbinarium
Landskap: Kajanaland, Norra Österbotten, Hela Finland
Arrangör: Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Tapahtuman kuvaus: 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Oulun sivistys- ja kulttuuripalvelut ja EHYT ry järjestävät yhdessä Ajankohtaista tietoa alkoholista, käyttö nuorten keskuudessa ja ilmiö käytön takana -koulutuksen.

Koulutuksessa käydään läpi mm. millaista on nuorten alkoholin käyttö, millaisia ilmiöitä käytön taustalla on ja millaisia asenteita nuorilla on alkoholiin ja sen käyttöön liittyen. Koulutuksen sisällössä hyödynnetään mm.  EHYT ry:n toteuttaman Nuorten kulttuuri ja päihteet -selvityksen tuloksia. Lisäksi koulutuksessa annetaan vinkkejä ja käydään läpi varhaisen puuttumisen ja puheeksioton tueksi kehitettyjä materiaaleja. Koulutuksesta hyötyvät kaikki nuoria työssään kohtaavat ammattilaiset.

Kouluttaja:

Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija Mika Piipponen EHYT ry:stä

Koulutussarjan muut osat:

Koulutus on osa neliosaista koulutussarjaa. Sarjan muut koulutukset ovat:

Vastuuhenkilöt ja järjestäjät: 

Linda Mård ja Sirpa Kova
etunimi.sukunimi(at)avi.fi, opetus- ja kulttuuritoimi, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto