Skolcoachprojektets slutseminarium

Starttid: 2023-10-04 08:00
Sluttid: 2023-10-04 16:00
Anmälningen öppnas: 2023-04-27 06:00
Anmälningen stängs: 2023-09-18 23:59
Ämne: Undervisning
Format: Närtillfälle
Landskap: Birkaland
Ort: Tampere
Arrangör: Svenska enheten

Innehåll

Genom att delta i seminariet kan du skapa kontakter till andra skolcoacher, ta del av forskningsresultat om skolcoachens arbetsbild och lära dig att använda nya handledningsverktyg som utarbetats för skolcoacher.    


En mer detaljerad tidtabell meddelas senare.

 

Mål

Seminariedeltagaren:

  • utvidgar sitt professionella nätverk för att få fler möjligheter till kollegialt stöd 
  • bildar sig en uppfattning om skolcoachyrkets gemensamma kärna  
  • utökar sin professionella verktygsback med fler handledningsverktyg 

Program

  Frukost
  Välkommen, projektledare Carolina Silin  
  Resultat ur studien om skolcoachens arbetsbild, universitetslektor Matilda Wrede-Jäntti, projektforskare Nanette Westergård och lektor Carolina Silin 
  Paus 
  De juridiska ramarna för skolcoachens arbete, jurist Thomas Sundell och överinspektör Malin Eriksson
  Lunch 
  Framtidsverkstad, Pia Öhman, sakkunnig, Folkhälsan, Nuoska
  Kaffe 
  Verktygsverkstad - deltagarna får bekanta sig med handledningsverktyg 
  Avslutning 

 

Plats: Tammerfors, Valtatie 30, Hatanpään valtatie 30.

 

Målgrupp
Seminariet är riktat till den som är skolcoach eller snart kommer att bli skolcoach. Seminariet är riktat till professionella som främjar goda relationer, välbefinnande och trivsel i skolan. Benämningarna varierar, men alla är lika välkomna oberoende om de kallas skolcoacher, skolsocionomer, skolhandledare, skolvärdar, elevcoacher, studiecoacher, handledare i skolvardagen eller något annat. 


Stadium/Verksamhetsform
Grundläggande utbildning, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Universitet, högskolor och yrkeshögskolor 


Läs mer om skolcoachprojektet på Novias webbsida.


Anmäl dig senast 18.9.2023

Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri.  Deltagarna står själva för lunch- och resekostnader.

Arrangör: Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet och Yrkeshögskolan Novia

 

 

  


Kontakt

Om programmet
Projektledare Carolina Silin, [email protected], 044 762 3343 
Överinspektör Malin Eriksson, [email protected], 0295 018 618
 
Om anmälan och annullering
planerare Jirka Sabel, [email protected], tfn 0295 018 764