Vägledardagarna 2023

Starttid: 2023-05-03 11:00
Sluttid: 2023-05-04 15:00
Anmälningen öppnas: 2023-03-14 06:00
Anmälningen stängs: 2023-04-21 23:59
Ämne: Undervisning
Format: Närtillfälle
Landskap: Hela Finland
Ort: Åbo
Arrangör: Svenska enheten

Plats: Åbo yrkesinstitut, Lemminkäinengatan 14-18 B, Åbo

 

De finlandssvenska vägledardagarna 2023 ordnas denna gång i Åbo.

Årets tema är välmående, dels unga och unga vuxnas välmående, dels välmående hos dem som arbetar med vägledning och handledning. Undersökningar påvisar ett allt större illamående i samhället och speciellt bland unga, något som i synnerhet vägledarna och handledarna stöter på i sin vardag. 


Målet för vägledardagarna är att ge redskap som kan vara till hjälp i mötet med unga och som kan bidra till det egna välbefinnandet. Regionförvaltningsverket har utarbetat programmet tillsammans med medlemmarna i sektionen för livslång vägledning i Egentliga Finland.

Program för dagarna och mer detaljerad information hittar du på Vägledardagarnas webbsida.

 

Målgrupp 
Elev- och studiehandledare, studierådgivare och vägledare på alla utbildningsstadier, i arbets- och näringsbyråerna, i arbets- och ungdomsverkstäderna, inom integrationsprocesser och vägledningsprojekt samt övriga intresserade. 

 
Stadium/Verksamhetsform 

Grundläggande utbildning, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Universitet, högskolor och yrkeshögskolor, Fria bildningen, Förvaltning 

 

Anmäl dig senast: 21.4.2023  

 

Kontakt:

Om programmet:  
Överinspektör Carola Bryggman, [email protected], tfn 0295 018 612 

Överinspektör Heidi Henriksson, [email protected], tfn 0295 018 021 

Om anmälan och annullering:  
Planerare Camilla Lillås, [email protected], tfn 0295 018 262