De yngsta inom småbarnspedagogiken

Starttid: 2022-11-16 13:00
Sluttid: 2022-11-16 16:00
Anmälningen öppnas: 2022-05-19 06:00
Anmälningen stängs: 2022-11-14 23:59
Ämne: Småbarnspedagogik
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Svenska enheten

Innehåll:

Syftet med småbarnspedagogiken är att främja en helhetsmässig uppväxt, lärande, utveckling, hälsa och ett helhetsmässigt välbefinnande i enlighet med barnets ålder och utveckling. Vi ska ordna mångsidig pedagogisk verksamhet med utgångspunkt i barns lek, rörelse, konst och kulturtradition samt ge barnet möjligheter till positiva upplevelser av lärande. Hur genomför man detta med de allra ynsta barnen? 

Under föreläsningen får du veta mer om forskning om de yngsta barnens kommunikation samt det kommunikativa mötet mellan barn och vuxna. Du får också lära dig mer om att skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande genom lyhördhet och anpassning utifrån det individuella barnet. Dessutom får du lära sig mer om hur du som vuxen kan skapa förutsättningar för barnets lärande genom undervisning. Föreläsningen avslutas med ett pass om systematiskt kvalitetsarbete, som inkluderar dokumentation, analys och resultat. 

Föreläsare är Ebba Hildén. Hon är förskollärare i botten och har arbetat som det ett antal år, gick sedan vidare till forskarskola för förskollärare. Hon är nu forskare på Karlstads universitet. Hennes licenciatuppsats hette: Kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen i fri lek: Meningsskapande genom den levda kroppen. Hon har också gett ut en bok 2016: Toddlare i förskolan: Med fokus på de yngsta.  

Mål:

  • Kunskap om de yngsta barnens kommunikation och lärande 
  • Mångsidig pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen 
  • Små barns delaktighet och inflytande 
  • Systematiskt kvalitetsarbete  

Program:

13:00-13:10 Introduktion
13:10-13:55 Pass 1: Kommunikation, att mötas och dela en värld
13:55-14:05 Paus 10 min
14:05:14:50 Pass 2: Den betydelsefulla pedagogen
14:50-15:05 Paus 15 min
15:05-15:50 Pass 3: Systematiskt kvalitetsarbete, verktyget som får hjulet att snurra 
15:50-16:00 Avslutning

 

Målgrupp: Lärare och personal inom småbarnspedagogik  


Stadium/Verksamhetsform: Småbarnspedagogik, Förskola  

Anmäl dig senast: 14.11.2022
 
Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri.  
 

Kontakt:
Om programmet:  
överinspektör Noora Lohi, [email protected], tfn 0295 016 642 

Om anmälan och annullering:  
planerare Heidi Henriksson, [email protected], tfn 0295 018 021