Regionförvaltningsverkets begränsningar för att minska spridningen av coronaviruset

Regionförvaltningsverket är en myndighet som beslutar om ärenden i ett visst område. Under coronaepidemin kan regionförvaltningsverket bestämma om olika begränsningar med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar. Genom begränsningarna försöker man hindra coronaviruset från att sprida sig.

På den här sidan berättar vi om de begränsningar som regionförvaltningsverket beslutar om. Begränsningarna är olika i olika delar av Finland eftersom coronaepidemin är olika mycket utbredd i olika områden. Begränsningarna handlar om hygien och hur många människor som får samlas.

Läs mer: Vanliga frågor om coronaviruset (öppnas i en ny flik)

Hygienkrav 

Hygienkraven berör följande aktörer:

 • alla juridiska personer som bolag och föreningar
 • privata näringsidkare, som företag
 • kommuner och kommunförbund
 • religiösa samfund, som kyrkor och församlingar
 • offentligrättsliga organisationer inrättningar, som Fpa och universitet.

Det finns egna krav för restauranger. Om dem beslutar statsrådet.

Vad menar man med hygienkrav?

Aktörerna som nämndes tidigare måste följa åtminstone följande hygienkrav:

 • Kunderna och deltagarna ska ha möjlighet att tvätta eller desinficera sina händer.
 • Kunderna och deltagarna ska vara så långt från varandra som möjligt. Om det i lokalerna finns sittplatser för kunder ska de placeras tillräckligt långt från varandra.
 • Man måste ge information till kunderna och deltagarna om hur de ska hålla trygga avstånd till andra människor och att de måste ha rena händer. Genom att hålla trygga avstånd och tvätta eller desinficera händerna hindrar man coronaviruset från att spridas.
 • Lokalerna städas och ytorna torkas mera effektivt än vanligt.

Aktörerna måste följa hygienkraven i alla utrymmen inomhus. Man måste också följa hygienkrav i vissa avgränsade områden utomhus. Sådana områden är till exempel idrottsplaner, nöjesparker, festivalområden, läktare och platser där människor köar.

Hygienkraven som gäller just nu

Hygienkraven som är i kraft till 30.6.2022 och som gäller alla aktörer.

Begränsningar som gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

Regionförvaltningsverket kan komma med begränsningar som gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Begränsningarna säger hur många människor som får samlas och delta i en tillställning.

Allmänna sammankomster är alla nöjestillställningar, tävlingar, uppvisningar och andra tillställningar som är öppna för allmänheten. Allmänna sammankomster är också de tillställningar som är öppna för vissa människor och som inte är privata tillställningar.

Begränsningar som gäller just nu

Stängning av kundlokaler och verksamhetsutrymmen 

Regionförvaltningsverket kan bestämma att kundlokaler och verksamhetsutrymmen ska stängas för två veckor åt gången. Sådana utrymmen kan stängas om det i kommunens eller sjukvårdsdistriktets område har varit

 • minst 50 smittfall per 100 00 invånare under de senaste två veckorna
 • gruppsmitta där man har svårt att utreda vilka som kan ha blivit smittade
 • risk för att social- och hälsovården får för mycket jobb, till exempel så att intensivvårdsplatserna på sjukhusen tar slut.

Innan lokaler och utrymmen stängs måste regionförvaltningsverket ändå konstatera att andra begränsningar inte räcker till för att hindra coronaviruset från att spridas. Då kan ställena stängas så att coronaviruset inte kan spridas mera.

Vilka lokaler kan stängas?

Om situationen med coronaepidemin blir sämre kan man stänga:

 • gym och andra utrymmen inomhus där man sysslar med lagsport, motion i grupp, kontaktsport eller annan motion
 • bastur och omklädningsrum i simhallar, på badplatser på land och i badanläggningar
 • dansplatser och andra utrymmen där man sysslar med gruppverksamhet som körsång och amatörteater
 • nöjes- och temaparker, tivolin och djurparkernas utrymmen inomhus
 • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
 • köpcentrens allmänna utrymmen för vistelse.

Vilken slags verksamhet berörs inte av stängningsbesluten?

Stängningsbesluten gäller inte:

 • proffsidrott
 • träffar för privatpersoner eller familjesammankomster.

Regionförvaltningsverket kan inte heller stänga matbutiker och utrymmen där det ordnas lagstadgad service. Sådan service är till exempel coronavaccinering och fysioterapi.