Aluehallintoviraston rajoitukset koronaviruksen leviämisen vähentämiseksi 

Selkokeskuksen myöntämä selkotunnus tälle sivulle merkiksi siitä, että sivu on selkokieltä.

Aluehallintovirasto on viranomainen, joka päättää tietyn alueen asioista. Koronaepidemian aikana aluehallintovirasto voi päättää erilaisista rajoituksista tartuntatautilain perusteella. Rajoitusten avulla yritetään estää koronaviruksen leviäminen. 

Tällä sivulla kerrotaan niistä rajoituksista, joista aluehallintovirastot päättävät. Rajoitukset ovat erilaisia eri puolella Suomea, koska koronaepidemian tilanne on alueilla erilainen. Rajoitukset koskevat hygieniaa, ihmisten määrää kokoontumisissa sekä turvavälejä.  

Hygieniavaatimukset 

Hygieniavaatimukset koskevat seuraavia toimijoita: 

 • kaikki oikeushenkilöt, kuten yhtiöt ja yhdistykset 
 • yksityiset elinkeinonharjoittajat, kuten yritykset 
 • kunnat ja kuntayhtymät 
 • uskonnolliset yhdyskunnat, kuten kirkot ja seurakunnat 
 • julkisoikeudelliset laitokset, kuten valtion virastot ja yliopistot. 

Ravintoloita koskevat omat vaatimukset, joista määrää valtioneuvosto. 

Mitä hygieniavaatimukset ovat? 

Toimijoiden täytyy noudattaa vähintään seuraavia hygieniavaatimuksia: 

 • Asiakkailla ja osallistujilla täytyy olla mahdollisuus pestä tai desinfioida kädet. 
 • Asiakkaiden ja osallistujien täytyy olla niin kaukana toisistaan kuin se on mahdollista. Jos tilassa on istumapaikkoja asiakkaille, ne sijoitetaan riittävän kauas toisistaan. 
 • Asiakkaille ja osallistujille täytyy antaa ohjeet, miten pidetään turvaväli toisiin ihmisiin ja että kädet täytyy puhdistaa. Turvaväleillä ja käsien puhdistamisella varmistetaan, että koronavirus ei leviä.  
 • Tiloja ja pintoja puhdistetaan tehokkaammin kuin tavallisesti. 

Toimijoiden täytyy noudattaa hygieniavaatimuksia kaikissa sisätiloissa. Lisäksi vaatimuksia täytyy noudattaa tietyissä rajatuissa ulkotiloissa, kuten urheiluun tarkoitetuissa tiloissa, huvipuistoissa, festivaalialueilla, katsomoissa ja jonotusalueilla. 

Voimassa olevat hygieniavaatimukset 

Hygieniavaatimukset ovat voimassa 31.12.2021 asti, ja ne koskevat kaikkia toimijoita. 

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kokoontumisrajoitukset 

Aluehallintovirasto voi määrätä kokoontumisrajoituksia, jotka koskevat yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Kokoontumisrajoitus kertoo, kuinka monta ihmistä johonkin tilaisuuteen saa osallistua.  

Yleisötilaisuuksia ovat kaikki huvitilaisuudet, kilpailut, näytökset ja muut tilaisuudet, jotka ovat auki yleisölle. Yleisötilaisuuksia ovat myös ne tilaisuudet, jotka ovat auki tietyille ihmisille ja jotka eivät ole yksityistilaisuuksia. 

Voimassa olevat kokoontumisrajoitukset eri alueilla
 

 • Etelä-Suomen aluehallintoviraston tietyillä alueilla saa kokoontua korkeintaan 10 henkilöä sisällä tai 50 henkilöä rajatussa ulkotilassa. Suurempia kokoontumisia voi järjestää, jos kokoontumisissa noudatetaan hygienia- ja turvallisuusohjeita. Sisällä kokoontumisiin saa osallistua enintään puolet siitä määrästä ihmisiä, joka tilaan mahtuu. Kokoontumisrajoitus on voimassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kunnissa. Rajoitus alkaa 4.9.2021 ja päättyy 30.9.2021.

Turvavälit asiakas- ja toimitiloissa

Aluehallintovirasto voi määrätä, että asiakkaiden välissä täytyy olla 2 metrin turvaväli tiloissa, jotka ovat avoimia yleisölle. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi kaupat ja kuntosalit. Aluehallintovirasto voi tehdä määräyksen turvaväleistä, jos kunnan tai sairaanhoitopiirin alueella on ollut  

 • vähintään 25 tartuntaa 100 000 asukasta kohden viimeisen kahden viikon aikana 
 • joukko tartuntoja, joille altistuneita ihmisiä on vaikea selvittää. 

Silloin toimijoiden täytyy tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten he estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit. Lähikontakti tarkoittaa tilannetta, jossa ihmiset ovat alle 2 metrin päässä toisistaan yli 15 minuutin ajan. Jos toimija ei pysty estämään yleisön ja asiakkaiden lähikontakteja, toimijan tilat täytyy sulkea. 

Mitä toimijoita turvavälit koskevat? 

Turvavälit koskevat: 

 • kaikkia oikeushenkilöitä, kuten yhtiöitä ja yhdistyksiä 
 • yksityisiä elinkeinonharjoittajia, kuten yrityksiä 
 • kuntia ja kuntayhtymiä 
 • uskonnollisia yhdyskuntia, kuten kirkkoja ja seurakuntia 
 • julkisoikeudellisia laitoksia, kuten valtion virastoja ja yliopistoja. 

Mitä tiloja turvavälit koskevat?

Toimijoiden täytyy noudattaa määräystä turvaväleistä seuraavissa asiakas- ja toimitiloissa:

 • Sisätilat, joissa on samaan aikaan yli 10 asiakasta tai osallistujaa. 

 • Rajatut ulkotilat, joissa on samaan aikaan yli 50 asiakasta tai osallistujaa ja joiden käyttämisestä toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi ulkokatsomot, huvipuistot, festivaalialueet tai jonotusalueet. 

Tietyissä tiloissa turvavälejä täytyy noudattaa aina, vaikka asiakas- ja osallistujamäärä olisi pienempi. Tällaisia ovat tilat, joita käytetään liikunta- ja urheilutoimintaan tai huvi- ja virkistystoimintaan. 

Asiakkaiksi ja osallistujiksi lasketaan kaikki asiakkaat ja toimintaan osallistuvat henkilöt, mutta ei henkilökuntaa. 

Mitä toimintaa turvavälit eivät koske? 

Turvavälit eivät koske:

 • kouluja 
 • päiväkoteja  
 • ammattiurheilua  
 • yksityisten henkilöiden tai perheiden tapaamisia 
 • ravintoloita.

Ravintoloita koskevat omat vaatimukset, joista määrää valtioneuvosto.

Asiakas- ja toimitilojen sulkeminen 

Aluehallintovirasto voi määrätä sulkemaan asiakas- ja toimitilat enintään kahdeksi viikoksi kerrallaan. Asiakas- ja toimitilat voidaan sulkea, jos kunnan tai sairaanhoitopiirin alueella on ollut  

 • vähintään 50 tartuntaa 100 000 asukasta kohden viimeisen kahden viikon aikana 
 • joukko tartuntoja, joille altistuneita ihmisiä on vaikea selvittää 
 • riski siihen, että sosiaali- ja terveydenhuolto kuormittuu liikaa eli esimerkiksi sairaaloiden tehohoitopaikat loppuvat. 

Ennen tilojen sulkemista aluehallintoviraston täytyy todeta, että muut rajoitukset eivät riitä estämään koronaviruksen leviämistä. Tällöin tilat on pakko sulkea, jotta koronavirus ei leviä enempää. 

Mitkä tilat voidaan sulkea? 

Jos koronaepidemian tilanne huononee, voidaan sulkea: 

 • kuntosalit ja muut sisätilat, joissa harrastetaan joukkueurheilua, ryhmäliikuntaa, kontaktilajeja tai muuta liikuntaa 
 • saunat ja pukuhuonetilat, joita on uimahalleissa, maauimaloissa sekä kylpylöissä 
 • tanssipaikat ja muut tilat, joissa harrastetaan ryhmätoimintaa kuten kuorolaulua ja harrastajateatteria 
 • huvi- ja teemapuistot, tivolit ja eläintarhojen sisätilat 
 • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat 
 • kauppakeskusten oleskelutilat. 

Mitä toimintaa sulkemispäätökset eivät koske?

Sulkemispäätökset eivät koske: 

 • ammattiurheilua 
 • yksityisten henkilöiden tai perheiden tapaamisia.

Aluehallintovirasto ei voi myöskään sulkea ruokakauppoja ja tiloja, joissa järjestetään lakisääteisiä palveluita. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi koronarokotusten järjestäminen ja fysioterapia.