Statistik

Vi samlar in uppgifter som vi sammanställer till statistik. Du hittar statistiken på den här sidan.

Patio

Patio är tjänsten där du hittar information som vi har sammanställt och producerat. I Patio hittar du regional och riksomfattande information om till exempel hur rättsskyddet förverkligas och tillgången till service.  

I Patio publicerar vi våra centrala rapporter och material. Till exempel basserviceutvärderingarna och våra bokslut. Där finns dessutom länkar till information som andra myndigheter har producerat. Du kan läsa materialet i Patio som webbinnehåll eller ladda ner det i pdf-format. 

Du är eventuellt intresserad av