Bibliotekschefsmöte 2022: Etiskt ledarskap

Starttid: 2022-04-05 09:30
Sluttid: 2022-04-05 14:30
Anmälningen öppnas: 2022-02-15 00:00
Anmälningen stängs: 2022-03-25 11:00
Ämne: Bibliotek
Format: Närtillfälle
Landskap: Hela Finland
Ort: Tampere
Arrangör: Svenska enheten

Innehåll: 

Temat för Bibliotekschefsmöte 2022 är etiskt ledarskap. 

I workshopen kommer Henrika Franck att få oss att reflektera över ledarskap, strategi och våra egna val med hjälp av etik och värderingar. 

Finns det hinder för att göra det rätta i vår organisation och vad kan vi göra för att bryta dem? Hur kan vi förebygga oönskat beteende i ett tidigt skede? Hur kan vi skapa gemensamma värderingar?  

När vi förstår vårt eget etiska ansvar i allt vi gör kan vi också bygga mer ansvarsfulla organisationer. I slutändan formas en organisations framgång av människors dagliga handlingar och val. 

Henrika Franck har en doktorsexamen i etiskt beslutsfattande i strategiarbete från Svenska handelshögskolan och är en internationellt prisbelönt forskare inom etiskt ledarskap och strategiarbete. Henrika är för närvarande prorektor vid yrkeshögskolan Arcada, docent vid Åbo Akademi och gästforskare vid Aalto-universitetet. 

*** 

Vi ser fram emot att komma samman, diskutera och umgås efter en lång paus! I arrangemangen följer vi rekommendationerna för hälsosäkerheten gällande Corona pandemin.  

Programmet utformas med beaktande av tågtidtabellerna till och från norr och söder. 

Närmare information om programmet publiceras senare. 

Målgrupp 
Bibliotekschefer, enhets– och servicechefer samt andra ansvariga för kommunernas bibliotekstjänster 

Plats: Tammerfors

Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri. RFV bjuder på morgon- och eftermiddagskaffe, deltagarna svarar själva för lunchkostnaderna. 
 
Om programmet:  
överinspektör Susanne Ahlroth, [email protected], tfn 0295 018 762 

Om anmälan och annullering:  
planerare Heidi Henriksson, [email protected], tfn 0295 018 021