Tillgängligt material i undervisningen - Nätkurs

Starttid: 2022-01-18 06:00
Sluttid: 2022-05-31 23:59
Anmälningen öppnas: 2022-01-12 06:00
Anmälningen stängs: 2022-05-31 23:59
Ämne: Bibliotek, Undervisning, Småbarnspedagogik
Format: Nätkurs
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Svenska enheten

Innehåll

En central aspekt för att åstadkomma en inkluderande skola är tillgängliga läromedel. Varje elev eller studerande ska erbjudas goda möjligheter och tillräckligt stöd för att lära sig på det sätt som bäst passar var och en. Vad kännetecknar ett tillgängligt läromedel? Hur utformar man ett sådant och hur ska man välja läromedel som är tillgängliga för de flesta?

I denna nätkurs får du vägledning i att producera lättlästa pedagogiska texter. Du lär dig även analysera layout och anpassningar i läromedel.  

Nätkursen består av ett antal korta videon med diskussionsfrågor som utgör reflektions- och diskussionsunderlag för dig och dina kolleger.

För nätkursen används plattformen Easygenerator. Då du anmäler dig till kursen får du länken till nätkursen per e-post. Du behöver inte logga in på lärplattformen för att avlägga kursen, utan du kan välja Hoppa över steget och starta anonymt, längst ner på ingångssidan. Vill du skapa ett inloggningsnamn kan du logga in och fortsätta kursen på en annan enhet, vilket du inte kan som anonym. Du kan avlägga kursen så många gånger du vill och i den ordning du önskar.

Plats: Nätkurs


Mål 

  • Ökad beredskap att skriva lättläst för sina elever 
  • Lära sig utvärdera behovet av lättläst hos eleverna 
  • Förstå vikten av att formulera sig lättläst 
  • Inse betydelsen av valet av läromedel samt på vilka grunder valen bör göras 
  • Klara av att redogöra för vilka faktorer som utmärker ett anpassat och lättillgängligt läromedel
  • Klara av att tillämpa dessa referensramar praktiskt inför val av undervisningsmaterial


Målgrupp
Lärare från alla stadier, specialpedagoger, personal från småbarnspedagogiken. Rektorer och andra nyckelpersoner inom utbildning, som ansvarar för läromedelsanskaffningar.  

Vi välkomnar även intresserade från sociala området, handledare, assistenter, talterapeuter, elevvårdspersonal.


Stadium/Verksamhetsform:  
Bibliotek, Småbarnspedagogik, Förskola, Grundläggande utbildning, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Fria bildningen, Grundläggande konstundervisning

Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri.  
Arrangör: Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet


 


Kontakt

IKT-pedagog, Fredrik Åman, [email protected], tfn 0295 018 619 
Kommunikatör, Oskar Karlsson, [email protected], tfn 0295 018 071