Accelerator

Starttid: 2021-08-25 09:00
Sluttid: 2021-08-25 12:00
Anmälningen öppnas: 2021-05-26 11:00
Anmälningen stängs: 2021-08-20 18:00
Ämne: Bibliotek
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Koko Suomi - Yhteinen valtakunnallinen tilaisuus

ACCELERATOR - ett tillfälle att stödja förberedelserna för ansökningar om specialunderstöd för projekt som främjar demokrati på bibliotek

Statsunderstödets namn: Specialunderstöd för utveckling av allmänna bibliotek som forum för dialog mellan medborgare och beslutsfattare. 

För första gången anordnar regionförvaltningsverkets biblioteksväsende frivilliga acceleratorevenemang för att stödja sökande i förberedelserna för projekt och understödsansökningar. I acceleratorerna samlas sökande för att tillsammans utveckla och förädla sina projektidéer. Samtidigt testar regionförvaltningsverket ett nytt sätt att utveckla och stödja statsunderstödsprocessen. 

Regionförvaltningsverket fördelar i denna ansökningsomgång statsunderstöd, vars mål är att utveckla allmänna bibliotek som fysiska och virtuella mötesplatser med låg tröskel. Syftet är särskilt att främja interaktion mellan medborgare och beslutsfattare. Målet är att bidra till utvecklingen av demokratin genom att förbättra medborgarnas tillgång till och inflytande i beslutsfattandet på lokal, regional, nationell och EU-nivå. 

Bidrag kan sökas av kommuner / kommunala allmänna bibliotek. 

Ansökningsperioden börjar 16.8.2021 kl. 8:00 och slutar 20.9.2021 kl. 16:15.

Ansökningsanvisningarna publiceras den 1.6. på https://aviavustukset.fi/sv/elementor-457/

SYFTE MED ACCELERATORN 

Acceleratorn är en plats för interaktion och samutveckling. I acceleratorn kan deltagarna diskutera temat för demokratiansökningarna och överväga vilken typ av projekt det erbjuder för olika verksamhetsmiljöer. Acceleratorn stärker bibliotekens förmåga att skriva projektansökningar och gör ansökningsprocessen mångsidigare. 

Acceleratorn syftar till att besvara följande frågor om temat för ansökningarna och om ansökningsförfarandet: 

 • Hur skiljer sig demokratitemat i denna ansökningsomgång från temat för aktivt medborgarskap i den etablerade årliga ansökningsomgången? 
 • På vilka olika sätt kan man förverkliga demokratiprojekt? 
 • Är det möjligt att tillämpa de metoder som redan utvecklats i Sitras projekt? Hur utökar man redan utvecklade metoder? 
 • Bekanta dig med Sitras projekt på: https://media.sitra.fi/2020/10/30112526/6-kirjaston.pdf  
 • Hur kan en sökande utveckla sina egna färdigheter i att ansöka om statsunderstöd? 
 • Vilka är regionförvaltningsverkets kriterier för att utvärdera en statsunderstödsansökan? 

Vad får deltagarna ut av att delta i acceleratorn?

 • Deltagarna kommer att kunna prova en ny typ av förberedelser i planeringen av ett utvecklingsprojekt. 
 • Deltagarna kan prova att ”pitcha” eller hålla ett ”hisstal” för att lägga upp sin egen projektidé. 
 • Deltagarna har möjlighet att ventilera projektidéer och testa och utveckla sin egen projektidé med andra sökande. 
 • Deltagarna har möjlighet att utveckla sina färdigheter i att förbereda en ansökan om statsunderstöd. Alla kommer också att få konstruktiv respons på sin ansökan.

METOD FÖR GENOMFÖRANDE 

Vi organiserar fyra acceleratorer med samma innehåll, varav en är på svenska. 

Deltagare: högst 12 projektidéer antas till en accelerator. Projektidén kan presenteras av två personer per kommun, dvs. maximalt antal deltagare för ett evenemang är 24 deltagare. 

Anmälningen börjar onsdag 26.5. (Ansökningsanvisningar och konceptmanual publiceras 1.6.) 

 • Acceleratorverkstad onsdag 25.8. kl. 9-12 (på svenska)
 • Anmälningen börjar onsdag 26.5. (Ansökningsanvisningar och konceptmanual publiceras 1.6.) 
 • Anmälningen avslutas fredag 20.8. 
 • Förhandsuppgift: Ett preliminärt förslag till det egna projektet förs till Teams inlärningsmiljö senast måndag 23.8. 
 • Workshop onsdag 25.8. kl. 9-12.
 • Slutuppgift: Oppositionsrunda för den andra sökandens ansökan (självstyrt online). 

STEG 1: Före själva workshopen 

För att lyckas med acceleratorn är det viktigt att deltagarna delar en preliminär projektidé. På detta sätt får deltagarna det mesta av metoden. Projektidén behöver inte vara färdigt planerad, idén om genomförandet räcker. När du planerar en projektidé bör följande övervägas: 

 • Utgående från ditt område behovet av projektet 
 • projektets verksamhetsmiljö 
 • målgrupp 
 • samarbetspartners 
 • Vilken typ av projekttema skulle stödja implementeringen av strategin för ditt eget bibliotek eller din region? Vilket strategiskt mål för biblioteket representerar projektet? 
 • Bekanta dig med koncepten som utvecklats i Sitras projekt Biblioteken blir forum för folkstyret och fundera på om någon av metoderna passar ditt bibliotek?

Ytterligare information om genomförandet av workshopen sänds till de anmälda före evenemanget. 

Kontakter: 

Susanne Ahlroth, överinspektör för bildningsväsendet, RFV:s svenska enhet för bildningsväsendet, [email protected], 295 018 762

Anu Ojaranta, överinspektör för biblioteksväsendet, RFV i Sydvästra Finland, [email protected], 0295018302