Små barn i en digital värld - nylitteracitet, samspel och forskningsbaserad kunskap

Starttid: 2021-10-05 12:30
Sluttid: 2021-10-05 16:00
Anmälningen öppnas: 2021-05-24 06:00
Anmälningen stängs: 2021-10-02 23:59
Ämne: Bibliotek, Undervisning, Småbarnspedagogik
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Svenska enheten

Innehåll: 

Frågor kring digital teknologi och små barn väcker mycket debatt i medierna och bland professionella som jobbar med barn. Under denna fortbildning får du mer kunskap om ämnet och konkreta idéer för arbetet.  

Anett Sundqvist (leg. logoped, bitr. professor vid Linköpings universitet) berättar om pågående forskning om hur digitala medier påverkar barn i daghemsåldern.  

Alexandra Nordström (forskare vid Helsingfors universitet) presenterar Utbildningsstyrelsens projekt Nylitteracitet och kopplar till den småbarnspedagogiska verksamheten.  

Vi avslutar med konkreta tips för språkstödande aktiviteter i den digitala världen med bibliotekspedagogerna Lena Sågfors och Anna-Maija Koskimies. 

Mål 

  • Reflektera kring förhållningssättet till digitala aktiviteter hos pedagoger och andra som jobbar med barn  
  • Få forskningsbaserad kunskap om barn och digitala teknologier 
  • Bli bekant med begreppet nylitteracitet och kopplingen till grunderna för planen för småbarnspedagogik  
  • Få stöd i tankar om balansen mellan digital och analog språkstödande verksamhet  

Målgrupp 
Personal inom småbarnspedagogik, förskola och bibliotek 

Stadium/Verksamhetsform 
Bibliotek, Småbarnspedagogik, Förskola 

Anmäl dig senast 30.9.2021 
 
Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri.  
 
Om programmet:  
överinspektör Noora Lohi, [email protected], tfn 0295 016 642 

Om anmälan och annullering:  
planerare Heidi Henriksson, [email protected], tfn 0295 018 021