Itä- ja Pohjois-Suomen toisen asteen opiskeluhuollon päivät

Starttid: 2023-06-07 09:00
Sluttid: 2023-06-08 14:30
Anmälningen öppnas: 2023-02-15 08:00
Anmälningen stängs: 2023-05-25 16:30
Ämne: Undervisning
Format: Närtillfälle som direktsänds
Landskap: Södra Karelen, Södra Savolax, Kajanaland, Norra Karelen, Norra Österbotten, Norra Savolax
Ort: Oulu
Arrangör: Itä-Suomen aluehalllintovirasto, Regionförvaltningsverket i Norra Finland

 

         

Tervetuloa Itä- ja Pohjois-Suomen toisen asteen opiskeluhuollon päiville Ouluun 7.-8.6.2023!

Osoite: Kotkantie 1, Oulu (+ striimaus)

Päivät ovat maksuttomat. Jokainen osallistuja vastaa itse mahdollisista matka-, majoitus- ja ruokailukuluistaan. Järjestäjä (Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen aluehallintovirastot) tarjoaa 7.6. aloituskahvit.

Ohjelma keskiviikko 7.6.2023: Sosiaalinen kestävä tulevaisuus, hyvinvointia tukevat oppimis- ja kasvatusympäristöt

 

9.00-9.30 Ilmoittautuminen ja aloituskahvit

9.30-9.45 Tervetulosanat

Kari Lehtola, opetustoimen ylitarkastaja, Itä-Suomen aluehallintovirasto

9.45–10.45 Kaikilla vahvuuksilla - arvostava ja toisia huomioiva kohtaaminen ja myönteinen vahvistaminen

Sanna Wenström, KT, FM, ammatillinen erityisopettaja, Vahvuuttamo Oy

Pedagoginen hyvinvointi tarkoittaa kaikkien oppilaitosyhteisössä toimivien ja jokaisen sen jäsenen hyvinvointia ja oppimista, joka syntyy arjen vuorovaikutuksessa ja kohtaamisisissa. Pedagoginen hyvinvointi on kaikkien vastuulla, ja keskeisesti siihen vaikuttavat kunkin työyhteisön jäsenen oma itsetuntemus ja tietoisuus omista vahvuuksista, tunteista ja tavasta kohdata ja olla vuorovaikutuksessa. Tämä itsetuntemus, itsetietoisuus ja kyky itsereflektio tukevat autenttisuutta, aitoutta ja integriteettiä, jotka puolestaan luovat sekä oman henkilökohtaisen hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen, että työyhteisön myönteisen vuorovaikutuksen ja ilmapiirin perustan. Toisia huomioivassa työyhteisössä erilaisia ihmisiä ja erilaisia vahvuuksia arvostetaan.  

Tutkimukset osoittavat, että ihminen voi parhaiten niissä rooleissa, joissa hän voi olla oma itsensä. Aitouden kautta mahdollistuvat luottamuksen rakentaminen, avun antaminen ja saaminen sekä ilmapiiri, jossa jokainen voi kokea psykologista ja sosiaalista turvallisuutta. Oppilaitoksessa työskentelevän henkilöstön oma hyvinvointi on opiskelijoiden hyvinvoinnin välttämätön edellytys, ja siksi myös omaa persoonaa tulee huoltaa – yksi keino on vahvuustyöskentely laajaa vahvuusnäkemystä hyödyntämällä.  

11.00–12.00 Yhteistyötä yli rajojen, nuori nivelvaiheessa

Paneelikeskustelu

12.00–12.55 Lounas Ravintola Joutsensiipi, omakustanteinen (hinta 8 €)

13.00–14.00 Ohjaamista, mutta mihin? Erillisyyksistä yhteyksien tunnistamiseen ja uudistuvaan työelämään

Arto O. Salonen, professori, Itä-Suomen yliopisto  

Ihmisenä olemisen ihanteena on korostunut riittäväksi tuleminen – se, että pärjää irrallaan muista. Erillisyyden ja irrallaan olemisen ongelmana on elämän merkityssisältöjen tyhjentyminen. Sen sijaan liittyminen, kiinnittyminen ja kuuluminen itseä suurempaan elämän kudelmaan merkityksellistää elämän. Tulevaisuudessa hyvän työn kriteerinä korostuu sen merkitys yhteiskunnalle ja maailmalle. Jos organisaatio ei tunnista hyvään tulevaisuuteen tähtäävää tarkoitustaan yhteiskunnassa, kokevat työntekijät työnsä turhaksi. Miten ihmistä voidaan tukea löytämään omannäköistä tilaa ja paikka maailmassa? Kuinka inhimillisen ja ei-inhimillisen välinen kuulumisen raja ylitetään? Miten ihmisestä tulee merkityksellinen osa yhteisöjä, yhteiskuntaa ja maailmaa? Kuinka työlle tunnistetaan yhteiskuntaa uudistavia tarkoituksia? 

tauko, mahdollisuus tutustua näytteilleasettajiin 

14.40–16.00 Moniammatilliset teemakeskustelut (ennakkoilmoittautuminen aiheisiin) 

1) Osallistava kirjaaminen – tukitoimien näkyväksi tekeminen yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa 

2) Opiskeluhuollon henkilöstön ja oppilaitoksen henkilöstön yhteistyö ja roolit - ennaltaehkäisevät, osallistavat, ohjaukselliset ja esteettömät toimintatavat yhteisöllisessä opiskeluhuollossa 

3) Toimivat käytännöt hyvinvointialueelle siirryttäessä – tavoitteena monialainen suunnitelmallinen yhteistyö 

4) Opiskelijan psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen yhteistyössä opiskeluhuollon ja terveyden- ja sosiaalihuollon muiden toimijoiden kanssa

  

19.00–22.00 Illanvietto Opetusravintola Hilikussa (omakustanteinen, 40 €/hlö) 

Osoite: Kasarmintie 8 h, 90130 Oulu

Menu:

Raikasta vihersalaattia

Wakame-papusalaattia

Hilikun leipää ja levitettä

*

Dijonkuorrutettua porsaan ulkofileetä

Viherpippurikastiketta

Yrttisiä säräjuureksia

Lohkoperunoita

*

Limevaahtoa

Kahvia ja teetä

*

Kasvisvaihtoehtona tofu-pähkinäpihvit

 

Huom! Ilmoittautuneille lähetetään maksuohjeet sähköpostilla.

 

Ohjelma torstai 8.6.2023: Hyvinvointialueelle siirtyminen ja opiskeluhuollon palvelut

 

8.30-8.45 Tervetulosanat

Jyri Ulvinen, opetustoimen ylitarkastaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

8.45–9.10 Koulutuksen järjestäjän näkökulma opiskeluhuoltoon

Koulutuskuntayhtymä OSAO

9.15–10.15 Ajankohtaista opiskeluhuollosta ja koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelmasta

Mia Vartiainen, opetusneuvos, OPH

10.15-10.25 Pajaohjeistus ja siirtyminen maakuntaryhmiin

10.25–11.30  Koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma ja alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma, maakunnittain ryhmäkeskustelut ja kehittämisideat (ennakkoilmoittautuminen maakuntaryhmiin)

1) Pohjois-Pohjanmaan maakunta

2) Kainuun maakunta

3) Etelä-Savon maakunta

4) Pohjois-Karjalan maakunta

5) Pohjois-Savon maakunta  

11.30–12.30 Lounas Ravintola Joutsensiipi, omakustanteinen (hinta 8 €)

12.30-14.00  Opiskeluhuollon palvelut hyvinvointialueen järjestämänä, CASE-Pohde

 Paneelikeskustelu

14.00–14.15 Tilaisuuden päätös ja viestikapulan vaihto seuraavalle järjestäjälle (2024)

 

Huom. Muutokset mahdollisia ohjelman sisältöjen osalta.

 

Näytteilleasettajat:

Jos haluatte tulla tilaisuuteen näytteilleasettajaksi, niin olkaa yhteydessä Seija Iwendorffiin. Yhteystiedot näkyvät alla. 10 ensimmäistä näytteilleasettajaa mahtuu korvauksetta mukaan.

 

Vastuuhenkilöt ja järjestäjät: 

  • Seija Iwendorff, suunnittelupäällikkö, Koulutuskuntayhtymä OSAO, [email protected]
  • Kari Lehtola, opetustoimen ylitarkastaja, Itä-Suomen aluehallintovirasto, p. 029 501 6917, [email protected]
  • Jyri Ulvinen, opetustoimen ylitarkastaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, p. 029 501 7525, [email protected]
  • Perttu Piekkari, opetustoimen ylitarkastaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, p. 029 501 7009, [email protected]