Forskning om småbarnspedagogik -videoserie

Starttid: 2022-10-24 09:00
Sluttid: 2023-05-31 23:59
Anmälningen öppnas: 2022-10-24 10:00
Anmälningen stängs: 2023-05-31 15:00
Ämne: Småbarnspedagogik
Format: Nätkurs
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Itä-Suomen aluehalllintovirasto

Innehåll: 

Den första delen av videoserien producerad av Itä-Suomen yliopisto och regionförvaltningsverket behandlas mångprofessionellt teamarbete. Teamarbete är i förändring. På inbandningen diskuterar juniorforskaren Sanni Kahila och avhandlingsforskaren Kata Kumpulainen multiprofessionellt teamarbete inom småbarnspedagogiken under ledning av universitetsforskare Samuli Ranta. Bland annat följande frågor behandlas:

 • Hurudant är teamarbetet inom småbarnspedagogik för tillfället?
 • Vilka möjligheter erbjuder multiprofessionellt arbete?
 • Omöjlightesdiskursen, vad betyder den?
 • Vilka är de grundläggande förutsättningarna för ett fungerande, effektivt team?

I andra delen av videoserien diskuteras pedagogik. På inbandningen diskuterar avhandlingsforskarna Elisa Helin och Mikko Tiihonen pedagogiken inom småbarnspedagogiken under ledning av universitetsforskare Samuli Ranta. Bland annat följande frågor behandlas:

 • Vad är småbarnspedagogik och vad är det inte?
 • Kan spontan verksamhet vara pedagogik?
 • Vad kräver pedagogik kompetens?
 • Vilken roll har reflektion, dokumentation och utvärdering i pedagogiken?

Växelverkan är temat för den tredje delen av videoserien. På inbandningen diskuterar avhandlingsforskarna Tiina Kuutti och Minna Laitinen vikten av växelverkan i småbarnspedagogik under ledning av universitetsforskare Samuli Ranta. Videon tar upp frågor som:

 • Vad är hög kvalitet i småbarnspedagogik?
 • Varför är det viktigt att fokusera på interaktion och dess kvalitet i småbarnspedagogik?
 • Varför är sensitivitet viktigt?
 • Hur identifierar man stressorer i en grupp och vad ska man göra åt dem?

Andra uppgifter: 

Inbandningarna fungerar bra som diskussionsöppnare på daghem och inom utbildningen. Inbandningarna kan ses fram till 31.5.2023. Man talar finska på inbandningen men den har textats på svenska.

Kontakt: 

Ylitarkastaja Tanja Tiainen, tanja.tiainen(at)avi.fi, p. 0295 016 497