INBANDNING: Läkemedelsbehandling inom småbarnspedagogiken

Starttid: 2022-04-22 08:00
Sluttid: 2022-12-31 23:59
Anmälningen öppnas: 2022-04-22 08:00
Anmälningen stängs: 2022-12-31 23:59
Ämne: Småbarnspedagogik
Format: Nätkurs
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Koko Suomi - Yhteinen valtakunnallinen tilaisuus

Tapahtuman kuvaus: 

Koulutustallenteen aiheena on lapsen turvallinen lääkehoito varhaiskasvatuksessa. Tallenteessa käydään läpi lääkehoitosuunnitelman laadintaa, vastuukysymyksiä ja hyvää lääkehoitoa tukevaa muuta toimintaa sekä millaista koulutusta ja osaamisen todentamista lääkehoidon toteuttamisessa varhaiskasvatuksessa tarvitaan. Tallenteessa on mukana myös kuntapuheenvuoro lapsen turvallisen lääkehoidon toteuttamisesta varhaiskasvatuksessa.

Koulutustallenteessa kouluttajana toimii ylitarkastaja Irja Hemmilä Valvirasta. Kuntapuheenvuoron pitää Päijät-Hämeen varhaiskasvatuksen seutuverkostosta Kati Vähäkuopus ja hyvinvointikuntayhtymästä Maaret Rajala ja Anne Saari.

Muut tiedot:

Tallenne on katsottavissa 31.12.2022 saakka. Tallenne on tekstitetty suomen ja ruotsin kielellä. Tallenteen tekstitys avautuu tallenneruudun oikeassa alalaidassa olevan rataskuvion takaa.  

Vastuuhenkilö(t) ja järjestäjä(t): 

Ilmoittautumisen yhteyshenkilö: johdon assistentti Marja-Leena Mäkelä, marja-leena.makela(at)avi.fi puh. 0295 018 565

Lisätietoja koulutuksesta: opetustoimen ylitarkastaja Mirja Kivikangas, mirja.kivikangas(at)avi.fi puh. 0295 018 669


Tillställningens innehåll:

Temat för inbandningen av fortbildningen är trygg läkemedelsbehandling inom småbarnspedagogiken. Under fortbildningen går man igenom utarbetandet av planen för läkemedelsbehandling, ansvarsfrågorna och annan verksamhet som stöder god läkemedelsbehandling samt hurdan utbildning och hurdan verifiering av kunnandet som behövs vid genomförandet av läkemedelsbehandlingen inom småbarnspedagogiken. I inbandningen ingår också ett inlägg från en kommun om hur en trygg läkemedelsbehandling av barnet kan genomföras inom småbarnspedagogiken.

Fortbildare är överinspektör Irja Hemmilä från Valvira. Kommuninlägget hålls av Kati Vähäkuopus från Päijät-Tavastlands regionala nätverk för småbarnspedagogik och Maaret Rajala och Anne Saari från samkommunen för välfärd.

Andra uppgifter:

Inbandningen kan ses fram till 31.12.2022. Inbandningen har textats på finska och svenska. Textningen öppnas bakom kugghjulet i den högra nedre kanten.

Ansvarsperson (er) och organisatör (er):

Kontaktperson för anmälan: ledningens assistent Marja-Leena Mäkelä, marja-leena.makela(at)avi.fi, tfn 0295 018 565

Tilläggsinformation om fortbildningen: Mirja Kivikangas, överinspektör för undervisningsväsendet, mirja.kivikangas(at)avi.fi, tfn 0295 018 669