Röster från överinspektörens värld - fördjupa dig i podden om senaste nytt från regionförvaltningsverkens biblioteksväsende

Publiceringsdatum 9.9.2022 10.13 Blogg

RFV-logo, en mikrofon och adresser avi.fi/podcstit, avi.fi/sv/podcasts.

Vad gör överinspektörerna inom regionförvaltningsverkets biblioteksväsende? Hurdan information samlas in från biblioteken och hur mår bibliotekstjänsterna?

Regionförvaltningsverkens biblioteksväsen har sparkat i gång poddserien Röster från överinspektörens värld. I början av serien bekantar vi oss med frågor som gäller produktion och utvärdering av information. De första avsnitten fokuserar särskilt på resultaten av utvärderingen av basservicen som publicerades i september 2022. Utvärderingen av basservicen är regionförvaltningsverkens lagstadgade uppgift, där vi följer upp, övervakar och utvärderar hur jämlikt tjänsterna tillhandahålls.

I de avsnitt som behandlar utvärderingen av basservicen öppnar Kristiina Kontiainen från Regionförvaltningsverket i Södra Finland och Susanne Ahlroth från regionförvaltningsverkens svenskspråkiga enhet upp processen och resultaten. Podden leds av Mika Mustikkamäki från Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

”Lagen förutsätter att vi utvärderar basservicen, dvs. hur medborgarna får tillgång till basservicen. Utvärderingen görs ändå inte bara för att följa lagens bokstav, utan målet är att på ett genuint sätt stödja bibliotekens verksamhet. Samtidigt informerar vi kommunerna om vad som pågår på biblioteksfältet”, berättar experterna om bakgrunden till utvärderingen.

Tanken med podden är att vi i fortsättningen också behandlar verksamheten vid regionförvaltningsverkens biblioteksväsende ur ett vidare perspektiv. Vi vill också ta upp biblioteksrelaterade frågor som ligger utanför regionförvaltningsverken, t.ex. genom bibliotekens utvecklingsprojekt eller internationell verksamhet.

Poddavsnitten i Röster från överinspektörens värld är flerspråkiga alltid när innehållet tillåter. I regel hörs både finska och svenska i avsnitten.

Blev du intresserad? Vi publicerar fler avsnitt under hösten 2022! 

Vi samlar avsnitten från poddserien Röster från överinspektörens värld på sidan https://avi.fi/sv/podcasts. Du kan lyssna på avsnitten som ljudfil eller läsa dem som text.

Läs mer om utvärderingen av samhällets basservice
 

bibliotek bibliotek podcast ruotsi utvärdering av basservicen