Att sammanfläta teoretisk och praktisk kunskap - min praktik på Regionförvaltningsverket

Publiceringsdatum 14.3.2022 15.45 Blogg

Jag studerar till pedagogie magister och i studierna ingår en två månaders lång praktik. Jag fick möjligheten att avlägga min praktik på Regionförvaltningsverkets svenska enhet och bekanta mig med småbarnspedagogiken ur ett myndighetsperspektiv. I skrivande stund har jag endast några praktikdagar kvar.

Jag såg framemot att inleda min praktik och allt det nya jag visste att jag kommer att lära mig. Samtidigt kändes det väldigt spännande. Jag visste egentligen inte vad Regionförvaltningsverket gör förutom det jag läst i tidningarna gällande coronapandemin. Redan innan jag inledde praktiken träffade jag min handledare Noora Lohi via Teams och vi gick kort igenom mina kommande arbetsuppgifter. Svenska enhetens direktör Marianne West-Ståhl ringde även ett samtal och jag fick kort höra om Regionförvaltningsverkets uppgifter inom bildningsväsendet. Marianne påminde mig i telefonen om att de kommande två månader är till för att jag ska lära mig, vilket kändes bra att höra, eftersom jag lätt ställer höga krav på mig själv. 

Ett helikopterperspektiv av småbarnspedagogiken

Under min praktik har jag bland annat fått planera fortbildningar för personal inom småbarnspedagogik, planerat en årsklocka för informationsstyrning, skapat inlägg i våra sociala medier i informationsstyrningssyfte samt bekanta mig med basserviceutvärdering. Det mest intressanta har varit kontakten till fältet, att samarbeta och virtuellt träffa personer som arbetar med olika uppgifter inom småbarnspedagogiken. Jag har även gillat att arbeta med lagen om småbarnspedagogik som jag fått göra på ett mångsidigt sätt. Tillsammans med min handledare och svenska enhetens jurist har vi tolkat lagen vid behandling av klagomål. Jag behövde även noggrant gå igenom lagen då jag arbetade med årsklockan för informationsstyrningen. Förutom detta har jag fått arbeta med lagen på ett mer kreativt sätt. Jag har försökt göra lagen så tydlig och konkret som möjligt för personal inom småbarnspedagogik, bland annat med att göra inlägg till våra sociala medier.

Jag märkte redan i början av min praktik att förutom allt det jag lärt mig under mina magisterstudier, har jag en stor nytta av min arbetserfarenhet inom småbarnspedagogiken. Jag har tidigare arbetat 6 år som lärare inom småbarnspedagogik. Som myndighet upplever jag det viktigt att man känner till vad daghemsvardagen i verkligheten innebär. Vid handledning av personalen och planering av fortbildning och informationsstyrning är det värdefullt att känna till arbetet ur personalens synvinkel. Erfarenheten från fältet bidrar även till en förståelse för både kunden och personalen vid behandling av rättskyddsärenden.

Det goda samarbetet inom svenska enheten, men även inom det finska vaka-teamet (överinspektörerna för småbarnspedagogik i hela Finland) bidrar till att man aldrig behöver känna sig ensam utan det alltid finns någon som kan hjälpa eller som bollar idéer med dig. Tack vare min handledare som har låtit mig ta del av allt hon gör, har jag fått en väldigt bra bild av vad arbetet som överinspektör innebär. Noora har använt sin tid för att förklara, visa och lära mig så mycket som möjligt. Jag har även fått arbeta självständigt med flera arbetsuppgifter. 

Svenska enheten finns på tre olika orter i Finland, och samarbetet sker i stort sett på distans, men tack vare goda strukturer och överenskommelser fungerar det bra. Jag har fått ta del av ett reflekterande arbetssätt och sett att via diskussion och med att bolla tankar med andra blir resultatet ofta mycket bättre. Inom svenska enheten arbetar överinspektörer, planerare, en jurist, en kommunikatör samt en IKT-pedagog, så expertisen är väldigt mångsidig. Jag rekommenderar varmt att praktisera inom svenska enheten! Du får en god handledning och känslan av att vara en del av arbetsgemenskapen. Det bästa jag fått ut av praktiken är att jag blivit mer säker i min arbetsroll och känner mig redo för nya utmaningar. 

Julia Grönvall, högskolepraktikant och pedagogie magisterstuderande, Svenska enheten för bildningsväsendet

regionförvaltningsverken ruotsi småbarnspedagogik