Djur

Lagändringarna som trädde i kraft 1.1.2024 påverkar innehållet på vår webbplats. Innehållet på  sidårna är inte helt aktuell. Vi uppdaterar sidan så snart som möjligt. 

För djur och försöksdjursverksamhet finns många olika tillstånd, anmälningar och ansökningar som vi behandlar hos regionförvaltningsverket. Välj vilket ärende du vill veta mer om och läs här