Valtion aluehallinto muutoksessa: historiallisista virastorakennuksista uusiin monikäyttöisiin toimitiloihin

Vanhat lääninhallituksen virastotalot jäävät taakse, kun Etelä-Suomen aluehallintovirasto Hämeenlinnassa muutti uusiin toimitiloihin Keinusaaren Wähäjärvenkadulle lähemmäs rautatieasemaa. Vanhat rakennukset ovat tärkeä osa valtion aluehallinnon historiaa - ja uudet työtilat tarjoavat monikäyttöiset puitteet muuttuvaan tapaan tehdä työtä.

Hämeenlinnassa uusiin tiloihin muutti aluehallintoviraston henkilöstö, joka on noin kymmenen vuotta työskennellyt vuosina 1836 ja 1966 valmistuneissa lääninhallitukselle rakennetuissa rakennuksissa Hämeenlinnan torin laidalla. Ensimmäinen puinen maaherran virkatalo valmistui vuonna 1783. Talo tuhoutui Hämeenlinnan kaupungin tulipalossa 1831. Palaneen puisen talon tilalle valmistui vuonna 1836 arkkitehti C.L. Engelin suunnittelema empiretyylinen kivirakennus.

engelin rakennuksen julkisivu torin suunnasta.

Vanha lääninhallituksen talo (Engel-rakennus) jouluvalaistuksessa.

Ns. Engel-rakennus on kulttuurihistoriallisesti yksi Hämeenlinnan arvokkaimmista taloista, ja se on siksi vastikään suojeltu erityislailla. Esimerkiksi vuonna 1863 keisari Aleksanteri II allekirjoitti maaherran virkahuoneessa J. V. Snellmanin esityksestä käskykirjeen suomen kielen saattamisesta yhdenvertaiseksi ruotsin kielen kanssa.

Rakennus jää aluehallintoviraston muuton jälkeen valtion toimitilakumppanin Senaatti-kiinteistöjen omistukseen.

Arkkitehti Carl Ludvig Engelin suunnittelema empiretyylinen lääninhallitusrakennus on Hämeenlinnassa edustanut valtionhallintoa jo vuodesta 1836. Kuva: Aalto-yliopiston arkisto, Finna (CC BY-NC 4.0)

Lääninhallituksen tiloja laajennettiin vuosien myötä. Viimeiseksi vuonna 1966 valmistui toinen virastorakennus, ns. 66-talo, Birger Jaarlin kadun puolelle. Sen suunnittelivat arkkitehdit Jonas Cedercreutz ja Helge Railo.

Vuonna 2010 läänit lakkautettiin, ja niin lääninhallitusten kuin useiden muidenkin virastojen tehtäviä siirrettiin aluehallintovirastoon. Lääninhallituksen vanhat rakennukset Hämeenlinnassa saivat entistä monialaisemman henkilöstön suojiinsa.

Myös Engel-talon sisätilat ovat suurelta osin säilyneet historiallisessa asussaan. Rakennusta on kunnostettu vuosikymmenten mittaan.

Uusista monitiloista joustavuutta työhön

Valtion toimitilastrategian mukaisesti Hämeenlinnassa työskentelevä aluehallintoviraston henkilöstö – noin 120 virkamiestä – siirtyi 18.1.2021 uuteen monitilatoimistoon. Muutto vanhoista historiallisista tiloista on monelle ymmärrettävästi haikeaa. Niitä korvaamaan kuitenkin saatiin nykyaikaisia työnteon tapoja paremmin tukevat upouudet tilat. Tilat ja niiden käytön pelisäännöt on suunniteltu yhdessä henkilöstön kanssa.

Monitiloissa työympäristön voi valita omien tarpeiden mukaan: esimerkiksi ryhmätyöskentelylle ja keskittymistä vaativalle työskentelylle on omat tilansa. Monitilassa työpisteitä ei ole nimetty (joitakin yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta), vaan jokainen valitsee kulloiseenkin päivään tai hetkeen parhaiten itselleen sopivan paikan tehdä töitä. Tarkoitus on tarjota kuhunkin tilanteeseen sopivin tila ja kannustaa vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön – tarjoten kuitenkin mahdollisuus vaikkapa täysin hiljaiseen yksilötyöhön silloin kun sellainen on tarpeen.

Uuden toimistorakennuksen julkisivu pääsisäänkäynnin puolelta.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston Hämeenlinnan toimipisteen uusi osoite on Wähäjärvenkatu 6.

Tällä hetkellä suurin osa aluehallintoviraston henkilöstöstä on koronapandemian vuoksi etätöissä. Etätyön lisääntyminen ja uudet työnteon tavat vaikuttavat myös siihen, miten valtionhallinnon työympäristöjä kehitetään tulevaisuudessa. Koronan lisäksi digitalisaatio vähentää fyysisen työpisteen merkitystä. Tarve kohtaamisille ja vuorovaikutukselle yhteisissä tiloissa ei silti ole kadonnut: Hämeenlinnan henkilöstö odottaa uusien tilojen hyödyntämistä innolla.

Uudessa toimitalossa on myös eri virastojen yhteiskäyttöisiä tiloja, kuten henkilöstön taukotila.

Asiakkaiden kannalta on hienoa, että Hämeenlinnassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston löytää jatkossa samasta rakennuksesta muiden virastojen, mm. Verohallinnon ja Digi- ja väestötietoviraston kanssa.

Merja Ekqvist
ylijohtaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto