Tiedolla johtamisen työkalusprintti: KultuuriTEA

Starttid: 2022-01-26 09:00
Sluttid: 2022-01-26 11:00
Anmälningen öppnas: 2021-12-20 10:00
Anmälningen stängs: 2022-01-25 12:00
Ämne: Bibliotek
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Itä-Suomen aluehalllintovirasto, Regionförvaltningsverket i Lappland, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland , Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Valtakunnallinen poikkihallinnollinen yhteistyö on nostanut taiteen ja kulttuurin tärkeäksi osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä kunnissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen Kuntaliitto keräsivät vuonna 2021 toisen kerran tietoa kuntien hyvinvointia ja terveyttä kulttuuritoiminnasta. Tiedot toimitti 279 (95 %) kuntaa.

Tiedot kerättiin terveydenedistämisaktiivisuuden (TEA) viitekehyksen (sitoutuminen, joh-taminen, seuranta ja tarveanalyysi, voimavarat, yhteiset käytännöt, osallisuus, muut ydin-toiminnat) mukaisesti. Tiedonkeruun tavoitteena on vahvistaa kulttuuritoiminnan sekä taiteen ja kulttuurin keinoin tapahtuvan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tietopohjaa sekä toiminnan arviointia kunnassa.

Tiedolla johtamisen työkalusprintissä tutustutaan KulttuuriTEA:n antiin kirjastojen osalta. Webinaarissa käydään läpi KulttuuriTEA:n rakennetta ja keskustellaan mitä tietoa KulttuuriTEA antaa meille ja miten sitä voi soveltaa kirjastojen johtamiseen.

 

Tutkimustiivistelmä: https://www.julkari.fi/handle/10024/143358

Tulokset: https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?view=KUL&y=2021&r=KOKOMAA&chartType=pointer&cmp=r

Lisätietoja: kirjastotoimen ylitarkastaja Virpi Launonen, [email protected], p. 029 501 6845