Tiedolla johtamisen työkalusprintti: KultuuriTEA

Alkaa: 26.1.2022 9:00
Päättyy: 26.1.2022 11:00
Ilmoittautuminen alkaa: 20.12.2021 10:00
Ilmoittautuminen päättyy: 25.1.2022 12:00
Aihe: Kirjasto
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Itä-Suomen aluehalllintovirasto, Lapin aluehallintovirasto, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Valtakunnallinen poikkihallinnollinen yhteistyö on nostanut taiteen ja kulttuurin tärkeäksi osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä kunnissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen Kuntaliitto keräsivät vuonna 2021 toisen kerran tietoa kuntien hyvinvointia ja terveyttä kulttuuritoiminnasta. Tiedot toimitti 279 (95 %) kuntaa.

Tiedot kerättiin terveydenedistämisaktiivisuuden (TEA) viitekehyksen (sitoutuminen, joh-taminen, seuranta ja tarveanalyysi, voimavarat, yhteiset käytännöt, osallisuus, muut ydin-toiminnat) mukaisesti. Tiedonkeruun tavoitteena on vahvistaa kulttuuritoiminnan sekä taiteen ja kulttuurin keinoin tapahtuvan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tietopohjaa sekä toiminnan arviointia kunnassa.

Tiedolla johtamisen työkalusprintissä tutustutaan KulttuuriTEA:n antiin kirjastojen osalta. Webinaarissa käydään läpi KulttuuriTEA:n rakennetta ja keskustellaan mitä tietoa KulttuuriTEA antaa meille ja miten sitä voi soveltaa kirjastojen johtamiseen.

 

Tutkimustiivistelmä: https://www.julkari.fi/handle/10024/143358

Tulokset: https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?view=KUL&y=2021&r=KOKOMAA&chartType=pointer&cmp=r

Lisätietoja: kirjastotoimen ylitarkastaja Virpi Launonen, [email protected], p. 029 501 6845