Voimavaraistaminen. Koulutussarjan KYNNYKSELLÄ - ASKELMERKKEJÄ OMAN HYVINVOINNIN JA VOIMAVAROJEN VAHVISTAMISEEN osa V

Starttid: 2022-05-12 13:00
Sluttid: 2022-05-12 16:00
Anmälningen öppnas: 2022-01-13 14:00
Anmälningen stängs: 2022-05-11 15:00
Ämne: Undervisning
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Etelä – Suomen aluehallintovirasto järjestää koulutussarjan

KYNNYKSELLÄ - ASKELMERKKEJÄ OMAN HYVINVOINNIN JA VOIMAVAROJEN VAHVISTAMISEEN

Opettajat ovat työssään ainutlaatuisessa asemassa vaikuttaessaan seuraavan sukupolven tulevaisuuteen ja menestykseen. Siksi on tärkeää, että opettajien hyvinvointiin ja jaksamiseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Kynnyksellä -askelmerkkejä oman hyvinvoinnin ja voimavarojen vahvistamiseen -koulutus on opettajan hyvinvointia tukeva ja vahvistava; se valaisee ja tarjoaa käytännönläheisesti ja omaehtoisesti kokien osallistujille monipuolista tietoa hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista asioista ja ohjaa ja kannustaa ennaltaehkäisevään lähestymistapaan kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Koulutus kutsuu opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset pysähtymään oman hyvinvoinnin äärelle ja kysymään itseltä ”Kuinka minä voin?”. Itsetuntemuksen myötä lisääntyvä ymmärrys hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja sen ylläpitämiseen vaikuttavista toimintatavoista omassa elämässä auttavat kiinnittämään yhä tietoisemmin huomiota myös oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitoihin ja sosio-emotionaaliseen oppimiseen ja näin vahvistamaan ja lisäämään hyvinvointia edistäviä toimintatapoja omassa työssä.

Koulutussarja koostuu 5 koulutustilaisuudesta. Koulutukset ovat itsenäisiä koulutuskokonaisuuksia, voit ilmoittautua myös yksittäisiin, sinulle sopiviin koulutuspäiviin. Jos osallistut kaikkiin koulutuspäiviin, voit nähdä koulutusten kautta hankitun osaamisen vaikuttavuuden omaan hyvinvointiin.

  1. Koulutuspäivä 3.2. klo 13-16: Mitä minulle kuuluu tänään – minä ja työminä?
  2. Koulutuspäivä 17.2. klo 13-16: Kokonaisvaltainen hyvinvointi
  3. Koulutuspäivä 24.3. klo 13-16: Resilienssi, selviytymisen voimavarat
  4. Koulutuspäivä 21.4. klo 13-16: Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen arjessa
  5. Koulutuspäivä 12.5. klo 13-16: Voimavaraistaminen

Koulutussarja on suunnattu esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opettajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Tilaisuuksia ei tallenneta. Koulutus on osallistujille maksuton!

Kouluttajina toimivat FT, KM Merja Meriläinen, positive psychology practitioner®ja KT Maarika Piispanen, erityisluokanopettaja

Tervetuloa koulutussarjan viidenteen ja viimeiseen koulutuspäivään

Voimavaraistaminen

torstaina 12.5.2022 klo 13–16 (sis. tauot), TEAMS

Tulokulmia:

  • henkilökohtaisen hyvinvoinnin (uudelleen) kartoittaminen (jos on osallistunut kaikkiin jaksoihin, voi nähdä koulutuksen kautta hankitun osaamisen vaikuttavuuden omaan hyvinvointiin)
  • voimavaraistava omakuva – ekspressiivinen taidetyöskentelytapa

Yhteyshenkilö:

Virve Smarzoch, virve.smarzoch(at)avi.fi, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

https://www.canva.com/design/DAE0-DBxpwE/LNYddIav4EyXDf2ZNbWPsg/view?utm_content=DAE0-DBxpwE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton