Oppimateriaalit kaikille - saavutettavuus ja luki-apuvälineet

Starttid: 2021-11-11 13:00
Sluttid: 2021-11-11 16:00
Anmälningen öppnas: 2021-10-06 10:00
Anmälningen stängs: 2021-11-11 13:00
Ämne: Undervisning
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

 

Tapahtuman kuvaus: 

Koulutuksessa perehdytään syvemmin saavutettavuuteen ja sen eri ulottuvuuksiin saaden syvää ymmärrystä oppilaiden eri ominaisuuksista ja heidän tarpeista. Koulutuksessa käsitellään mm. tekstien, kuvien ja videoiden tuottamista huomioiden erilaiset yksilölliset tarpeet. Koulutuksessa syvennytään lukemista ja kirjoittamista edistävien digitaalisten työkalujen käyttöön osana opetusta ja oppimista.

Koulutus antaa eväitä saavutettavan opetuksen kokonaissuunnitteluun sekä opetuksen yksilöllistämiseen. Osallistuja saa ohjeita saavutettavan tekstimuotoisen sisällön tuottamiseen. Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee maksuttomat lukemista ja kirjoittamista kompensoivat työkalut. Koulutuksessa käydään läpi kouluissa yleisimmin käytössä olevien ohjelmistojen antamia mahdollisuuksia lukemisen ja kirjoittamisen kompensointiin.  

Kouluttajina toimivat yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija Juho-Pekka Mäkipää, joka tutkii ihmisten erilaisten ominaisuuksien vaikutusta ihmisen ja tietokoneen väliseen vuorovaikutukseen. Juho-Pekka on kiinnostunut digitaalisten artefaktien suunnittelusta kaikille saavutettaviksi. Sonja Haga-Erickson on Dateron toiminnanjohtaja, koulutukseltaan puheterapeutti, joka on tehnyt apuvälinealalla töitä yli 20 vuotta.

Tapahtuman tavoite ja kohderyhmä: 

Perusopetuksen yläkoulun ja toisen asteen oppilaitosten opettajat ja muu henkilöstö.

Ohjelma: 

13.00 Tervetuloa

13:05 – 13:45 Mitä saavutettavuus oikeastaan on? – Selitys ihmissen ominaisuuksista ja niiden suhteesta tietokoneen ja materiaalien väliseen vuorovaikutukseen

13:45 – 14:30 Mitä LuKi-vaikeudelle tapahtuu oppivelvollisuuden jälkeen? Tutustutaan yksilön eri tarpeisiin toiminnallisen lukemisen ja kirjoittamisen taidon näkökulmasta. Vinkkejä PDF-tiedoston opiskelua edistävistä asetuksista.

14:30 – 14:40 Tauko

14:40 – 15:15 Millä keinoilla teen itse saavutettavaa tekstiä, kuvia, videoita jne.? Miten huomioin saavutettavuuden opetuksessa?

15:15 – 16:00 Asetukset kohdilleen! Elektronisessa muodossa olevan tekstin kuuntelu. Tekstin tuottaminen sanelua käyttäen. Koulutuksen jälkeen osallistuja tietää Windows 10:n, Office 365:sen, Mac-tietokoneen ja iPadin maksuttomat apuvälinetoiminnot tekstin kuunteluun ja tekstin tuottamiseen.

16:00 Koulutuspäivä päättyy

Muut tiedot: 

Tapahtumaa ei tallenneta. Tilaisuus on maksuton.

Osallistuja voi halutessaan jo ennakkoon ladata Android puhelimeen maksuttoman Claro Scan Pen sovelluksen.
Vastaava maksuton sovellus iPhone-puhelimelle on Prizmo Go.

Vastuuhenkilö(t) ja järjestäjä(t): 

Ilmoittautumisen yhdyshenkilö: koulutussihteeri Pirjo Jämsén-Ahonen

Lisätietoja koulutuksesta:

ICT-pedagogi Simo Marttinen

sähköposti muotoa [email protected]