Pedagogisk planering av webbinarier

Starttid: 2021-11-01 06:00
Sluttid: 2022-10-31 23:59
Anmälningen öppnas: 2021-11-01 06:00
Anmälningen stängs: 2022-10-31 23:59
Ämne: Bibliotek, Undervisning, Småbarnspedagogik
Format: Nätkurs
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Svenska enheten

Innehåll:

Under det senaste året blev många vana att både delta i och själv ordna webbinarier. Även om det tekniskt är lätt att ordna webbinarier så kvarstår många pedagogiska utmaningar. Hur får du till ett strukturerat och välplanerat webbinarium som bjuder in till diskussion, samarbete och delaktighet?  

 
En nyckelfaktor för att lyckas är att pedagogiskt och systematiskt planera genomförandet. I denna webbkurs kommer du att få konkreta tips och vägledning i det viktiga pedagogiska planeringsarbetet som bör föregå varje webbinarium. Efter nätkursen har du inblick i hur du planerar och bäddar för pedagogiska webbinarier 

 

Mål:

  • Formulering av tydliga mål och syften  
  • Innehållsplanering för målgruppen  
  • Pedagogiskt genomförande för delaktighet  
  • (Sekvens- och detaljplanering) 
  • Dela erfarenheter kring genomförande av webbinarier 
  • Förstå betydelsen av planering och struktur i webbinarier 

Målgrupp:

Lärare, vägledare och studiehandledare, bibliotekspersonal, elevhälsopersonal, administrativ personal, ledande tjänstemän. Tidigare erfarenhet av webbinarier är till fördel. 

Stadium/Verksamhetsform:
Bibliotek, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Universitet, högskolor och yrkeshögskolor, Fria bildningen, Grundläggande konstundervisning, Förvaltning 

 
Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri.  
 
Om programmet:  
Kontakt: IKT-pedagog Fredrik Åman, [email protected], tfn 0295 018 619 

Om anmälan och annullering:  
planerare Heidi Henriksson, [email protected], tfn 0295 018 021