Gemenskaperna på en språkö - Familjerna, hemmet och lärstigen. Språköfortbildning del 3

Starttid: 2021-10-12 13:30
Sluttid: 2021-10-12 16:00
Anmälningen öppnas: 2021-08-24 06:00
Anmälningen stängs: 2021-10-08 23:59
Ämne: Undervisning
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Svenska enheten

Innehåll 

Lärstigen på språköarna är en speciell och viktig del av utbildningen i Finland. I den tredje fristående delen av fortbildningsserien för och med språköarna uppmärksammar vi särskilt de många gemenskaperna som bildas kring en utbildningsenhet på språköarna: samvaron, föreningarna, festerna, talkoandan. Vi lyfter familjernas och hemmens betydelse i anknytning till den svenska lärstigen på språköarna. Kom med för att stärkas och dela dina erfarenheter! 

 

Programmet publiceras här närmare tillfället. 

 

Målgrupp 
All personal inom utbildningsenheterna vid språköarna på alla skolstadier och inom småbarnspedagogiken, även personal i morgon- och eftermiddagsverksamhet och klubbar samt personer engagerade i understödsföreningar, föräldraföreningar, styrelse- eller direktionsarbete. 

Tillfället är öppet för alla intresserade, även utanför språköarna och inom andra verksamhetsformer inom bildning, kultur, forskning och förvaltning. 

 

Välkommen med! 

 

Anmäl dig senast 8.10.2021 
 
Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri.  

 

Kontakt

Om programmet:  
överinspektör Disa Widell, [email protected], tfn 0295 018 621

Tekniskt stöd:
IKT-pedagog Fredrik Åman, [email protected], tfn 0295 018 619


Om anmälan och annullering:  
planerare Jirka Sabel, [email protected], tfn 0295 018 764