Matematiikan oppimisvaikeuksien tukeminen 5. ja 6. luokilla Varga Neményi - menetelmän avulla

Starttid: 2021-11-29 09:00
Sluttid: 2021-11-30 16:00
Anmälningen öppnas: 2021-04-21 08:18
Anmälningen stängs: 2021-11-29 08:59
Ämne: Undervisning
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Tapahtuman kuvaus: 

Tämän koulutuksen perustana on Varga–Neményi -menetelmä, joka on uuden opetussuunnitelman ytimessä. Koulutuksen tavoitteena on antaa käytännön esimerkkejä matematiikan oppimisvaikeuksien havaitsemiseksi ja monipuolisia keinoja oppimisen solmukohtien avaamiseksi. 

Opetussuunnitelmassa on ensimmäistä kertaa mainittu erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksesta, jolloin näiden oppilaiden tukeminen on määritelty normitasolla. Tämä velvoittaa siis jokaista matematiikkaa opettavaa opettajaa. 

Kohderyhmä: 

Koulutus on suunnattu erityisopettajille, erityisluokanopettajille, luokanopettajille, resurssiopettajille ja opettajatyöpareille. Koulutuksesta on erityisesti hyötyä osallistujille, jotka ovat käyneet vähintään Varga–Neményi -menetelmän pitkän koulutuksen, mutta päivään voi osallistua ilman aikaisempaa VaNe-kokemusta ja näin saada sekä menetelmään ensituntumaa, että kokonaiskuva matematiikan erityisopetuksesta.

Koulutuksen sisältö: 

Perehdytään matematiikan oppimisen keskeisimpiin sisältöihin erityisopetuksen näkökulmasta vuosiluokilla 5 - 6. Sisältöinä ovat murto- ja desimaaliluvun käsitteet ja keskeisimmät laskutoimitukset, kertolasku allekkain, jakolaskun käsite ja keskeisimpiä laskutoimituksia, kymmenellä ja sadalla kertominen ja jakaminen ennen prosentin käsitettä, keskeisimmät mittayksiköt kokemuksellisesti ja mittayksiköiden ankkuroiminen. 

Kouluttaja:

Heidi Kurkinen, KM, luokanopettaja ja erityisluokanopettaja.  

Heidi työskentelee alakoulussa luokanopettajana ja toimii Varga–Neményi -yhdistyksessä erityisopetuksen kouluttajana sekä oppimateriaalin tekijänä. Matematiikan opetuksessa Heidi pitää tärkeänä asioiden vahvaa pohjustusta, konkretisointia ja linkitystä lapselle tuttuihin asioihin sekä kielentämistä. Niiden avulla lapsi oppii ymmärtämään käsitteitä ja matematiikan kieltä. Tämä on edelleen tärkeää myös isompien oppilaiden kohdalla. Koulutuksessa Heidi haluaa antaa opettajille tietoa matematiikan oppimisen solmukohdista ja työkaluja siihen, miten tukea myös isompia oppilaita matematiikan haasteissa. 

Muut tiedot: 

Koulutustilaisuus järjestetään verkossa. Linkki tilaisuuteen osallistumiseksi lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen muutama päivä ennen tilaisuutta.  
Koulutusta ei tallenneta. 
Koulutus on maksuton.

Vastuuhenkilö(t) ja järjestäjä(t): 

Koulutussihteeri Pirjo Jämsen-Ahonen, 0295 018545
Ylitarkastaja Kati Koskiniemi, 0295 018674 
[email protected]