Oivallus 2021

Starttid: 2021-01-19 09:00
Sluttid: 2021-01-19 15:30
Anmälningen öppnas: 2020-12-17 08:00
Anmälningen stängs: 2021-01-15 16:00
Ämne: Bibliotek, Undervisning, Ungdom, Småbarnspedagogik
Format: Webinaari
Landskap: Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Lappland, Österbotten, Norra Österbotten
Arrangör: Regionförvaltningsverket i Lappland

Lapin aluehallintovirasto järjestää yhteistyössä Mediakasvatuskeskus Metkan kanssa Oivallus-seminaarin verkon kautta.

Koulutuksen aikana perehdytään lasten ja nuorten mediakulttuuriin ja verkkososiaalisuuteen ajankohtaisten sosiaalisten median ilmiöiden kautta.

Koulutus on tarkoitettu lasten ja nuorten kanssa toimiville ammattilaisille, jotka työssään tekevät käytännön mediakasvatusta, eli opettajille, varhaiskasvattajille, nuorisotyöntekijöille sekä kirjastoammattilaisille."

Oivalluksen aiheet keskittyvät teknologisoituvaan mediakulttuuriin sekä verkossa tapahtuvaan sosiaalisuuteen. Päivän aikana perehdytään nettimaailman ihmeisiin ja ilmiöihin mediakasvatuksen asiantuntijoiden avulla. Iltapäivällä aiheita syvennetään käytännön työpajoissa ja pienryhmäkeskusteluissa.

Koulutus on maksuton. Ilmoittautuneille lähetetään linkki koulutukseen ennen tilaisuuden  alkua.

Ohjelma 

9.00 Metkamaiset terveiset
Kaisa Önlen, toiminnanjohtaja / Mediakasvatuskeskus Metka

9.30 Tiktok ja osallisuuden areenat
Karoliina Talvitie-Lamberg, apulaisprofessori / Jyväskylän yliopisto

10.00 Nettikiusaaminen ja siihen puuttuminen - näkemyksiä nuorilta
Rauna Rahja, mediakasvatuksen suunnittelija / Mannerheimin lastensuojeluliitto

10.30 Tauko 15 min

10.45 Algoritmit ja kuplat - voiko somesta enää löytää kultajyviä?
Harto Pönkä, yrittäjä, sosiaalisen median ja koulutusteknologian asiantuntija

11.30 Lounastauko

12.15 Pelinkehitys, tulevaisuuden taito?
Jukka Lehtoranta, kouluttaja / Innokas-verkosto

12.45 YouTuben monet maailmat
Mervi Maatela, kouluttaja ja mediakasvatusasiantuntija

13.30 Tauko 15 min

13.45 Valinnaiset työpajat / pienryhmäkeskustelut

15.15 Yhteinen loppukoonti

15.30 Tilaisuus päättyy

Työpajat (jokainen osallistuja osallistuu yhteen):

YouTuben genreistä ideoita opetukseen, Mervi Maatela
Pajassa esitellään tarkemmin YouTubesta löytyviä genrejä ja ideoidaan miten hyödyntää niitä osana kouluopetusta ja kirjastotyötä, osallistujien mielenkiinnon mukaan. Pajassa kuvataan oma pieni YouTube-formaatin mukainen video (esim. What's in my bag) ja opetellaan editoinnin alkeita (mm. klippien lisäys, leikkaus, tekstin ja musiikin lisäys). Työkaluna toimii iMovie (applen laitteille) tai Kinemaster (android-laitteille), pajaan osallistuminen edellyttää, että sinulla on jompikumpi sovellus valmiiksi asennettuna kännykkään tai tabletille.

Nuorten uudet tavat vaikuttaa, Mimmi Mäkinen-Kokkonen, Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verke

Miten sosiaalinen media ja internet muuttavat perinteistä demokratiaa? Teknologia yhdistää kaikkia maailman ihmisiä ja se lyhentää välimatkoja. Nykyään saattaa olla helpompaa vaikuttaa asioihin maailman toisella puolella kuin omassa kotikunnassa. Mitä välineitä ja keinoja nuorilla on vaikuttamiseen ja muutoksen tekemiseen? Osaammeko nuorisotyössä tunnistaa ja tukea nuorten äänen kuulumista heille ominaisilla tavoilla? Työpajassa tutustutaan esimerkkien kautta uudenlaiseen vaikuttamiseen ja pohditaan, miten nuorten kanssa työskentelevät voivat tukea nuoria teknologisoituvassa yhteiskunnassa. Työpaja on suunnattu ensisijaisesti nuorisotyön toimijoille.

Koukuta pelillistämällä, Jukka Lehtoranta, Innokas-verkosto

Työpajassa tutustutaan pelillistämisen käytännön tekemisen kautta ja tutustutaan erilaisiin tapoihin pelillistää erilaisia asioita. Onko pelillistäminen se taikakeino, jonka avulla erilaisista asioista tehdään mielenkiintoisia? Onko pelillistäminen vain nykyajan trendi vai jotain oikeasti käyttökelpoista? Työpajassa opitaan havainnoimaan pelillistettyjä asioita nykykulttuurissa ja opetellaan luomaan itse pelillistettyä sisältöä. Pelillistäminen voi parhaimmillaan tarjota tavan rytmittää omaa työtä sekä rakentaa motivoivia työskentelytapoja hyvin monipuolisten aiheiden pariin. Pelillistämistä voi toteuttaa digitaalisten välineiden avulla tai ilman niitä.

Mielekästä oppimista kamerakynällä, Tommi Nevala, Oulun lastenkulttuurikeskus

Miten varhaiskasvatus ja kouluopetus voisivat hyötyä siitä, että käytännössä kaikilla lapsilla on taidot tai mahdollisuus kuvata videoita? Miten hyödyntää oppilaiden mediataitoja ja luovuutta osana koulutyötä? Kamerakynän pedagogiikka edistää oppimista ohjaamalla lapsia käyttämään teknologiaa ja mediataitoja mm. havaintojen tekemiseen, tiedon jakamiseen, itseilmaisuun ja oman ajattelun esille tuomiseen. Sen avulla on mahdollista toteuttaa opetussuunnitelman laaja-alaisten osaamisen tavoitteiden mukaista toimintaa. Tässä mielessä kamerakynä on erityisesti tieto- ja viestintäteknologiaan, monilukutaitoon, vuorovaikutukseen sekä ajatteluun ja oppimisen taitoihin liittyvä väline.

Teknologian hyödyntäminen oppimisen toiminnallisena välineenä on tänään helpompaa ja järkevämpää kuin koskaan ennen. Työpajassa kuulet kamerakynän pedagogiikasta kaiken tarpeellisen: mitä, miksi, miten ja kenelle? Pääset myös kokemaan ja näkemään käytännössä kuinka yksinkertaista ja hauskaa työskentely voi olla.

Mediadialogia! Keskustelukortit alakouluikäisten mediakasvatuksessa, Kaisa Önlen, Mediakasvatuskeskus Metka

Pienryhmässä tutustutaan Metkan tuottamiin mediakasvatuksen dialogikortteihin ja pohditaan yhdessä, miten niitä voisi käyttää oman työn tukena. Pajaan osallistuneille postitetaan dialogikortit käytettäväksi omassa työssä.

Pelillisyys lukemisen edistäjänä, Maija Puska, Mediakasvatuskeskus Metka

Miten lasten ja nuorten pelikulttuurit muuttavat lukemisen tapoja? Kuinka peli innostaa lukemaan? Voiko kirja olla kuin peli? Keskustelevassa työpajassa tutkitaan pelien ja pelillisyyden mahdollisuuksia monipuolisen lukutaidon edistämisessä ja lukemaan innostamisessa. 

Valokuvatarinat leikki-ikäisten kuvallisina tuotoksina, Petrus Jauhiainen, Mediakasvatuskeskus Metka

Työpajassa pohditaan mobiilikuvaamisen mahdollisuuksia osana lasten leikkihetkiä sisällä ja ulkona: kuinka leikin kautta luotu tarina tallennetaan kuviksi, kootan kolliksi ja julkaistaan virtuaalisella kuvaseinällä. Työpajassa tehdään lyhyitä kuvaustehtäviä omalla mobiililaitteella. (iOS-, Android, ja Windows- tabletit ja älypuhelimet). Tarkemmista ohjeista (mm. käytettävät sovellukset. Sovellukset ovat maksuttomia) työpajaan tiedotetaan ilmoittautuneille erikseen ennen seminaaria.

Yhteyshenkilöt
Mari-Annika Hemmi, [email protected]
Kari Torikka, [email protected]

Tervetuloa!