Tillgängligt material i undervisningen - Del 1: Analysera och producera lättlästa pedagogiska texter

Starttid: 2021-02-10 14:00
Sluttid: 2021-02-10 16:00
Anmälningen öppnas: 2020-12-14 08:00
Anmälningen stängs: 2021-02-08 16:00
Ämne: Undervisning, Småbarnspedagogik
Format: Webinaari
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Svenska enheten

Välkommen på fortbildningen Tillgängligt material i undervisningen

 

Tid:

Del 1: 10.2.2021, kl. 14.00-16.00 - Analysera och producera lättlästa pedagogiska texter. Att erbjuda lättläst innehåll i undervisningsmaterial.  
  

Del 2: 17.2.2021, kl. 14.00-16.00 - Analysera layout och anpassningar i läromedel. Att välja undervisningsmaterial som passar hela gruppen (skild anmälan).   

 

Plats: Webbinarium 

 

Mål: 

Del 1 

  • Ökad beredskap att skriva lättläst för sina elever 
  • Lära sig utvärdera behovet av lättläst hos eleverna 
  • Förstå vikten av att formulera sig lättläst

Målgrupp:

Lärare från alla stadier, specialpedagoger, personal från småbarnspedagogiken. Rektorer och andra nyckelpersoner inom utbildning, som ansvarar för läromedelsanskaffningar.  

Vi välkomnar även intresserade från sociala området, handledare, assistenter, talterapeuter, elevvårdspersonal. 

 

Stadium/Verksamhetsform:  
Bibliotek, Småbarnspedagogik, Förskola, Grundläggande utbildning, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Fria bildningen, Grundläggande konstundervisning 

 

Programmet för fortbildningen 

Del 1: Lättläst innehåll - Hur skriver jag lättläst text för mina elever?

Anmäl dig senast 8.2.2021. Del 1 och 2 hör ihop, men det är möjligt att anmäla sig skilt till endera del. Här hittar du anmälan till del 2 (anmäl dig senast 12.2 till del 2).

Fortbildningen är avgiftsfri.

Arrangör: Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

 
Kontakt:

Om programmet:
IKT-pedagog, Fredrik Åman, [email protected], tfn 0295 018 619
 
Tekniskt stöd:
Kommunikatör, Oskar Karlsson, [email protected], tfn 0295 018 071
 
Om anmälan och annullering:
Planerare, Jirka Sabel, [email protected], tfn 0295 018 764