Kirjastotilastoja

Vastaamme yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa kuntien yleisten kirjastojen kansallisesta perustilastoinnista.

Keräämme tietoja yleisten kirjastojen toiminnasta ja arvioimme kirjastopalvelujen laatua ja saatavuutta. Arvioinnin pohjalta tuotamme tietoa yleisten kirjastojen tilasta.

Yleisten kirjastojen tilastotietokantaan on tallennettu yleisten kirjastojen perustilastot vuodesta 1999.  Tilastotietojen visualisointia käyttämällä tiedoista voi laatia erilaisia tilastonäkymiä ja graafeja.

Yleisten kirjastojen tilastot

Yleisten kirjastojen tilastotietojen visualisointi

Peruspalveluarvioinnit

2021: Yleisten kirjastojen henkilöstön riittävyys ja osaaminen sekä kirjastojen johtaminen

2021: In English: The Assessment of Basic Services 2021 – Library management, and the adequacy and competency of staff in public libraries

2019: Kirjastotilat
2017: Kirjastopalvelut lasten lukemisen ja lukutaidon edistäjinä
2015: Kirjastopalvelujen saatavuus
2013: Kirjastotoimen henkilöstöresurssien määrän ja laadun kehitys
2011: Yleisten kirjastojen verkkoaineistojen hankinta ja käyttö
2010: Maakuntakirjastotoiminta osana kirjastotoimen kehittämistä

 

Muut arvioinnit

2023: Omatoimikirjastot 2022: joustavuutta ja tasa-arvoa, julkaisu 172/2023

2021: Kirjasto demokratian edistäjänä -väestökysely

2021: Kirjastovuosi 2020: Koronasta kohti uutta normaalia, julkaisu 119/2021

2019: Omatoimikirjastot 2019, julkaisu 80/2019

2018: Yleisten kirjastojen käyttäjäkysely 2018

2023: Omatoimikirjastot 2022: Joustavuutta ja tasa-arvoa