Alueelliset maanpuolustuskurssit

Järjestämme vuosittain alueellisia maanpuolustuskursseja. Alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen on osa aluehallintoviraston lakisääteisiä alueellisen varautumisen yhteensovittamisen tehtäviä.

Alueellisilla maanpuolustuskursseilla edistetään yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Maanpuolustuskursseilla käsitellään ulko- ja turvallisuuspolitiikan ajankohtaisia ja keskeisiä kysymyksiä ja perehdytään eri alojen järjestelyihin, varautumiseen ja valmiuteen normaalioloissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Näkökulma on alueellisissa ja paikallisissa tehtävissä ja yhteistoiminnassa.

Järjestämme viikon mittaisia peruskursseja sekä jatkokursseja ja erikois- ja täydennyskursseja. Kurssien määrä vaihtelee virastoittain. Toteutamme alueellisia maanpuolustuskursseja yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa.

Tietoa maanpuolustuskursseista

Alueelliset maanpuolustuskurssit on suunnattu yhteiskunnan toiminnan ja huoltovarmuuden kannalta kriittisten viranomaisten ja muiden yhteisöjen avainhenkilöille. Oppilasvalinta on organisaatiolähtöistä, ja kutsumme osallistujat kursseille organisaatioiden esitysten perusteella.

Kurssiosallistujat edustavat yhteiskunnan alueellisen ja paikallisen toiminnan kannalta keskeisiä viranomaisia, kuten kuntia, hyvinvointialueita, pelastuslaitoksia, poliisilaitoksia ja myös keskushallinnon organisaatioita. Huomioimme oppilasvalinnassa myös elinkeinoelämän edustuksen huoltovarmuuden ja yhteiskunnan kriittisten toimintojen näkökulmasta.

Jos sinulla on kysyttävää alueellisista maanpuolustuskursseista, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Asiakaspalvelu