Lomakkeet

Sähköisen lomakkeen voit täyttää ja lähettää suoraan eteenpäin sähköisesti. Sähköiset lomakkeemme löydät täältä.

Tältä sivulta löydät asiointilomakkeemme, jotka ovat Word- tai pdf-muotoisia. Jos linkissä ei ole erikseen muuta mainittu, linkki vie suomi.fi-palvelussa olevalle lomakesivulle. Voit täyttää lomakkeen sähköisesti. Tallenna lomake ensi omalle laitteellesi ja täytä se vasta sen jälkeen. Joillakin suomi.fi-palvelun lomakesivuilla on myös pdf- ja Word-muodossa olevat ohjeet kyseisen lomakkeen täyttämiseen sekä tarvittavat liitteet pdf- ja Word-muotoisina lomakkeina. Word- ja pdf-tiedostot eivät ole vielä kaikilta osin saavutettavia.

Alkoholin anniskelu ja vähittäismyynti

Eläimet

Hautaus

Kantelu

Kiinteistönvälitysliikkeet

Luotonantajat

Maksutalletukset

Palosuojelu

Perintätoimistot

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Ensisijainen asiointikanava on sähköinen asiointi, josta ilmoituksesi ohjautuu oikealle viranomaiselle. Sähköisen asioinnin kautta tehtyjen hakemusten ja ilmoitusten käsittelymaksut ovat pienempiä kuin lomakkeilla tehtyjen. 

Soteri-rekisteri (Valviran sähköinen asiointipalvelu)

Kuitenkin, jos palveluntuottaja toimii vain yhden aluehallintoviraston alueella, hakemuksen ja ilmoituksen voi tehdä myös ns. paperihakemuksena aluehallintoviraston kirjaamoon.  

Terveyspalvelut

Ensisijainen asiointikanava on sähköinen asiointi, josta ilmoituksesi ohjautuu oikealle viranomaiselle. Sähköisen asioinnin kautta tehtyjen hakemusten ja ilmoitusten käsittelymaksut ovat pienempiä kuin lomakkeilla tehtyjen. 

Soteri-rekisteri (Valviran sähköinen asiointipalvelu)

Kuitenkin, jos palveluntuottaja toimii vain yhden aluehallintoviraston alueella, hakemuksen ja ilmoituksen voi tehdä myös ns. paperihakemuksena aluehallintoviraston kirjaamoon.  

Varhaiskasvatus

Muut